Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. από 3 Π.Δ.Ε.

Οι χθεσινές και σημερινές (μέχρι στιγμής) ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης: 
 
1. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
04-01-17
Α. Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 Β. ΑΔΑ: 6ΟΗ34653ΠΣ-1Ν3 - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

Γ.  ΑΔΑ: 62ΕΝ4653ΠΣ-Ν33 - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30 Κοι-νωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

Δ.  ΑΔΑ: Ω6ΙΙ4653ΠΣ-ΕΟ9 - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ28 Φυσιοθε-ραπευτών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

2. Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 04-01-17
 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
kentrikh_makedonia_20170104063204.pdf  

03-01-17 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ/Η ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30 ΣΤΟ ΚΕΔΔΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


3. Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
 03-01-17
Α. ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕEΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β.  ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕEΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.  ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.  [ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ]


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου