Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

06-10-16, ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Δ.Ε.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΛΑΡΙΣΑ 06/10/2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 

Ανακοίνωση

 
Ανακοινοποίηση Οριστικού πίνακα προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων κλάδου δε1- ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) και πίνακας απορριπτέων (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2016-2017
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, μετά το υπ΄ αριθμ. 18403/19-09-2016 έγγραφο του ΑΣΕΠ με θέμα «Ενημέρωση επί του ελέγχου ενστάσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ1 κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης αυτών, Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας», κατάρτισε,  βάσει της οικείας πρόσκλησης (118640/Δ3/19-07-2016), τον οριστικό πίνακα κατάταξης αναπληρωτών κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καθώς και τον Πίνακα «Απορριπτέων ΕΒΠ» με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και τη σχετική αιτιολόγηση.
Δεδομένου ότι η διοίκηση, υποχρεούται στο πλαίσιο της Διοικητικής Αρχής της Νομιμότητας, να προβαίνει είτε κατόπιν αναφοράς είτε οίκοθεν στον έλεγχο νομιμότητας που αποβλέπει στην ορθή ερμηνεία κι εφαρμογή της νομοθεσίας κι ακολούθως στην άρση των όποιων παράτυπων ή μη νόμιμων ενεργειών της,  η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακοινοποιεί τον οριστικό πίνακα Κατάταξης και Απορριπτέων υποψηφίων αναπληρωτών, κλάδου ΔΕ1 – Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου