Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

05-10-16: Π.Δ.Ε. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Β.Π. και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης προσωρινών αναπληρωτών Ε.Β.Π. Επίσης ανακοινώθηκε η κατανομή των πιστώσεων και η πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης στα λειτουργικά κενά. 

Ανακοίνωση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου 

Προς: υποψηφίους αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί την ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα κατωτέρω λειτουργικά κενά (Δηλώσεις προτίμησης παρακαλούνται να κάνουν υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΒΠ με αύξοντα αριθμό στον Οριστικό Πίνακα ΕΒΠ από 1 έως 35):
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΒΠ.
ΠΡΑΞΗ ΕΣΠΑ:: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» κατανομή δώδεκα (12) πιστώσεων, για πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στα εξής λειτουργικά κενά Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) τις Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, ως εξής:
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου
α/α
Αριθμός θέσεων / Ειδικότητα
Σχολική Μονάδα ΕΑΕ που κατανέμεται η θέση
1.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ειδικό Δημοτικό σχολείο (ΕΑΕ) Μυτιλήνης Λέσβου
2.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ειδικό Νηπιαγωγείο (ΕΑΕ) Μυτιλήνης Λέσβου
3.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο (ΕΑΕ) Καλλονής Λέσβου
4.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο (ΕΑΕ) Λήμνου
Διεύθυνση Δευτεροβάμιας Εκπ/σης Λέσβου
1.
Δύο (02) θέσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μυτιλήνης Λέσβου
2.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρεπανιδίου Λήμνου
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Χίου
α/α
Αριθμός θέσεων / Ειδικότητα
Σχολική Μονάδα ΕΑΕ που κατανέμεται η θέση
1.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ειδικό Δημοτικό σχολείο (ΕΑΕ) Χίου
2.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ειδικό Νηπιαγωγείο (ΕΑΕ) Χίου
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Χίου
1.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χίου
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σάμου
α/α
Αριθμός θέσεων / Ειδικότητα
Σχολική Μονάδα ΕΑΕ που κατανέμεται η θέση
1.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σάμου
2.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ευδήλου Ικαρίας

ΠΡΑΞΗ ΕΣΠΑ:: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001890, του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» κατανομή δεκαπέντε (15) πιστώσεων, για πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις σχολικές μονάδες με παράλληλη στήριξη τις Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, ως εξής:
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου

α/α
Αριθμός θέσεων / Ειδικότητα
Σχολική Μονάδα ΕΑΕ που κατανέμεται η θέση

1.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Λέσβου (παράλληλη στήριξη)

2.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
10ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Λέσβου (παράλληλη στήριξη)

3.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Δημοτικό Σχολείο Ταξιαρχών Λέσβου (παράλληλη στήριξη)

4.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
1ο Νηπιαγωγείο Πλωμαρίου Λέσβου (παράλληλη στήριξη)

5.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Νηπιαγωγείο Νέας Κούταλης Λήμνου (παράλληλη στήριξη)

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου

1.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Γενικό Λύκειο Αγιάσου Λέσβου (παράλληλη στήριξη)

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Χίου

α/α
Αριθμός θέσεων / Ειδικότητα
Σχολική Μονάδα ΕΑΕ που κατανέμεται η θέση

1.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (παράλληλη στήριξη)

2.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Σχολικό Καμποχώρων Χίου (παράλληλη στήριξη)

3.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
3ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου Χίου (παράλληλη στήριξη)

4.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
3 ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου Χίου(παράλληλη στήριξη) 

5.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Νηπιαγωγείο Οινουσσών Χίου (παράλληλη στήριξη)

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Χίου

1.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
3ο Γενικό Λύκειο Χίου (παράλληλη στήριξη)

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Σάμου

1.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
2ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου (παράλληλη στήριξη)
2.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
2ο Νηπιαγωγείο Ευδήλου Ικαρίας (παράλληλη στήριξη)
3.
Μία (1) θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
2ο  Δημοτικό Σχολείο Ραχών Ικαρίας (παράλληλη στήριξη)


Ο Πρόεδρος

Κελεπερτζής Αριστείδης
Ο Γραμματέας

                            Τζίτζιρας Ευστράτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου