Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Γ. ΤΟΤΣΙΟΣ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γ. ΤΟΤΣΙΟΣ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

            Σας μεταφέρω διευκρινιστικά άρθρα και παραγράφους που αναφέρονται στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και παρακαλώ να ενημερωθούν τα μέλη μας από την Ομοσπονδία μας.

            Η νομοθεσία που αναφέρεται στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσφέρει έργο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αλλά και στη Γενική Εκπαίδευση, είναι :

α) Ν 2817/2000, φεκ 78,τ Α!, 14-03-2000 , αρθ. 3, παρ. 4γ, παρ. 5γ.,
β) Ν 3699/2008, φεκ 199, τ Α!, 02-10-2008 , κεφ Γ!, αρθ. 18, αρθ. 23,
γ) Ν 3966/2011, φεκ 118, τ Α!, 24-05-2011, αρθ. 56, παρ. 5β.
δ) Αρ.28915/Γ6, 12-03-2007, φεκ 449, τ Β!, 03-04-2007. Ωράριο κλάδου ΔΕ 1 (ΕΒΠ).
ε) Αρ. 27922/Γ6, 08-03-2007, φεκ 449, τ Β!, 03-04-2007. κεφ. Γ!, Καθήκοντα ΕΒΠ.
στ) Αρ.Πρωτ.  471, 16-01-2014, Έγγραφο Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής , (ΑΔΑ : ΒΙΨ49-ΔΩΖ) , Υποχρεωτικό ωράριο και καθήκοντα ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.
ζ) Αρ. Πρωτ. 3283, 15-03-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ , Τροποποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ , (ΑΔΑ: ΒΕΔΖ9-Β6Ι), σελ. 15,16,17,  Πρόσληψη ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση,       

            Μετά από τα παραπάνω όσον αφορά το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και ειδικότερα το ωράριο εργασίας , το καθηκοντολόγιο , τόσο σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  όσο και στη Γενική Εκπαίδευση, είτε διοριστούν ως μόνιμοι , είτε διοριστούν ως αναπληρωτές με ΕΣΠΑ - ΥΠΑΙΘ, είτε διοριστούν ως συνοδοί μαθητών με ΕΑΕ που φοιτούν στα Γενικά Σχολεία Εκπαίδευσης,είτε διοριστούν με τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ), είναι σε όλες τις περιπτώσεις ένα και το αυτό.

Συγκεκριμένα, με την α)Αρ.28915/Γ6, 12-03-2007, φεκ 449, τ Β!, 03-04-2007. Ωράριο κλάδου ΔΕ 1 (ΕΒΠ), διευκρινίζεται το ωράριο εργασίας του ΕΒΠ.
«Το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας είναι όσες οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και όχι περισσότερες από 30 εβδομαδιαίως.»
Το ίδιο επαναλαμβάνει και η β)Αρ. Πρωτ. 3283, 15-03-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ  , Τροποποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ , (ΑΔΑ: ΒΕΔΖ9-Β6Ι), σελ. 15,16,17,  και αφορά προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση.
Διευκρινιστικά θα πρέπει να αναφέρουμε τα παρακάτω:
1.     Στην εγκύκλιο με Αρ.28915/Γ6, 12-03-2007 , όπου διευκρινίζεται και το ωράριο του ΕΕΠ , οι ώρες που αναφέρει εννοούνται ως οι εκπαιδευτικές ώρες της σχολικής μονάδας, και φυσικά ανάλογα τη βαθμίδα που υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος.
Δηλαδή , στη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση που το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι 25 ή και 30 ώρες εκπαίδευσης των μαθητών, οι συνάδελφοι το ΕΒΠ εργάζονται αναλόγως, αν η σχολική μονάδα καταθέτει ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Σχολικό Σύμβουλο 25 ωρών, τότε και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό απασχολείται 25 ώρες. Αν η σχολική μονάδα καταθέτει ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30 ωρών, τότε το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό απασχολείται 30 ώρες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που το εκπαιδευτικό ωράριο μπορεί να είναι έως και 35 εκπαιδευτικές ώρες, τότε το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό απασχολείται μόνο 30 ώρες.

            Αν η εγκύκλιος αναφερόταν σε ωριαίες ώρες απασχόλησης, τότε θα ανέφερε όπως αναφέρει και για το προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, πλήρες ημερήσιο ωράριο αλλά και συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο.
            Επίσης ότι ισχύει για την παραμονή στη σχολική μονάδα, πέραν το εργασιακού ωραρίου, για το υπόλοιπο προσωπικό (δηλ. μέχρι 30 ώρες όταν απαιτείται για προσφορά υπηρεσιών όπως ορίζει το αρθ.13 παρ.8 και αρθ. 14 παρ.20 και 21 του Ν1566/1985 ), το ίδιο ισχύει και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, εφόσον σύμφωνα με τη νομοθεσία, «ανήκει στο σύλλογο διδασκόντων της σχολικής μονάδας»  και «ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα».
2. Τα παραπάνω ενισχύονται από την παρ 5β του αρθ. 56 του Ν 3966/2011 , όπου αναφέρεται ρητά η πλήρη εξισορρόπηση του «Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με το εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις». Επίσης αναφέρεται ρητά στη παράγραφο 5β του αρθ. 56 του Ν 3966/2011 , ότι το ίδιο ισχύει και όταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό υπηρετεί στη γενική εκπαίδευση για την παράλληλη εκπαίδευση των μαθητών με ΕΕΑ .
3. Στη γενική εκπαίδευση, η πρόσληψη γίνεται για παράλληλη εκπαίδευση - συνοδεία  μαθητή που εμφανίζει Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και αφορά ένα μαθητή για κάθε ένα ΕΒΠ. Η απόφαση είναι ονομαστική για το μαθητή, μετά από όλες τις έγκαιρες διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία, από το  ΥΠΑΙΘΠΑ . Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό οφείλει με την τοποθέτησή του να απασχολείται αποκλειστικά με το μαθητή για τον οποίο διορίστηκε και οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση (όπως μερικές φορές διαπιστώθηκε σε ορισμένες σχολικές μονάδες), εκλαμβάνεται ως παρακώλυση της άσκησης των καθηκόντων του.

            Όσον αφορά το καθηκοντολόγιο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού διευκρινίζεται πλήρως με την  Αρ. 27922/Γ6, 08-03-2007, φεκ 449, τ Β!, 03-04-2007. κεφ. Γ!, Καθήκοντα ΕΒΠ. Με την έναρξη των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, το καθηκοντολόγιο παραμένει το ίδιο σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ.  471, 16-01-2014, Έγγραφο Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής , (ΑΔΑ : ΒΙΨ49-ΔΩΖ) , Υποχρεωτικό ωράριο και καθήκοντα ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Επίσης το ίδιο καθηκοντολόγιο παραμένει και για τους συναδέλφους που υπηρετούν στη Γενική Εκπαίδευση , μόνο που εκεί αφορά ένα και μοναδικό μαθητή για τον οποίο διορίστηκε με απόφαση Υπουργείου το ΕΒΠ

«…για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται ΕΒΠ. Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα».

«Οι εκπαιδευτικοί (εκτός των νηπιαγωγών) παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με το άρθ. 13 παράγρ. 8 και άρθ. 14 παράγρ. 20 και 21 του Ν. 1566/85.(ΦΕΚ 617/Α). Αντίστοιχα, παραμένει στη σχολική μονάδα και το ΕΒΠ.   ( σελ. 26)»
Σημαντικά είναι και τα παρακάτω:

Αρθ. 13 , παρ. 8 , του Ν. 1566/85 ( φεκ 617/Α) καΙ Αρθ. 14, παρ 20 & 21 , του Ν 1566/85 (φεκ 617/Α)
Μετά από τα παραπάνω , παρατηρούμε ότι το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό στη γενική Εκπαίδευση, εργάζεται τις εκπαιδευτικές – διδακτικές ώρες  που φοιτά ο μαθητής ή μαθήτρια και μόνο αυτές . Αν όμως του ανατεθεί έργο, από το σύλλογο διδασκόντων και αφορά το μαθητή που συνοδεύει, όπως αναφέρει ο νόμος 1566/85 μπορεί να παραμένει στη σχολική μονάδα μέχρι 30 ώρες (εκπαιδευτικές – διδακτικές), όπως αναφέρει ρητά η νομοθεσία .

            Όταν εργάζεται σε ΣΜΕΑΕ, επειδή όλοι οι μαθητές είναι αρμοδιότητα του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τότε προσέρχεται στο σχολείο 15 λεπτά πριν την έναρξη μαθημάτων, ακολουθεί το εκπαιδευτικό – διδακτικό ωράριο του σχολείου, και αποχωρεί με την αποχώρηση των μαθητών και αν χρειάζεται όπως και παραπάνω, παραμένει για συγκεκριμένο έργο που του ανατίθεται, όπως αναφέρει ο νόμος και όχι πέραν των 30 ωρών εβδομαδιαίως.

            Αν στη ΣΜΕΑΕ λειτουργεί ολοήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, τότε όπως οι εκπαιδευτικοί της πρωινής βάρδιας έτσι και το Ειδικό Εκπαιδευτικό καθώς επίσης και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ολοκληρώνει την εργασία του με την αποχώρηση των παιδιών της πρωινής βάρδιας. Γιατί κατά την πρωινή βάρδια καλύπτει πλήρως το ωρολόγιο – εκπαιδευτικό πρόγραμμά του και δεν ωφελεί να κάνει υπερωρίες μιας και δεν πληρώνονται, και γιατί το ολοήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει διαφορετικό ωρολόγιο πρόγραμμα που εγκρίνεται από το/τη Σχολικό/η Σύμβουλο, έχει άλλο προσωπικό και δεν έχει προγράμματα εκπαίδευσης παράλληλα (όπως έχουμε στη πρωινή βάρδια σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), για το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.  Σε μερικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαίδευσης και για να μην μετακινούνται σε άλλη όμορη σχολική μονάδα, με απόφαση του ΠΥΣΠΕ και μόνο παραμένουν στη σχολική μονάδα κατά την απογευματινή βάρδια για συμπλήρωση ωραρίου.

Ελπίζω να έχω απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που κατά διαστήματα διατυπώνουν οι συνάδελφοι μας.


ΤΟΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΤΗΛ.   6945358552
Email              totsios@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου