Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 19-5-2014


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΕ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΑΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΔΔΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι
               Όπως τονίσαμε σε παλαιότερες αποφάσεις μας, που έχουν αναρτηθεί στο ιστολόγιο και αποσταλεί σε όλες τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι αντίθετη στην επιβολή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
               Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η εκπαίδευση και κυρίως η ειδική αγωγή αντιμετωπίζουν:
- την λαίλαπα της υποστελέχωσης και της απαξίωσης με κύρια κυβερνητική πολιτική την διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης.
-  την εφαρμογή «φιλανθρωπικών» προγραμμάτων  απασχόλησης άνεργων «ωφελούμενων» εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ με προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ.
- την μη κάλυψη των πάνω από 1060 κενών σε ΕΕΠ και ΕΒΠ, που εξακολουθούν να υφίστανται στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ της χώρας ενώ εφαρμόζονται προγράμματα ΕΣΠΑ με ουσιαστική διάρκεια 3-4 μηνών για την εφαρμογή των ΕΔΕΑΥ.
- την υποβάθμιση και απαξίωση του έργου των εκπαιδευτικών με την δραματική μείωση των αποδοχών τους.
- την εφαρμογή της διαθεσιμότητας, των απολύσεων και των συγχωνεύσεων.
- την παντελή έλλειψη πόρων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων.
- την άρνηση παροχής επιστημονικής καθοδήγησης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ με τον μη ορισμό Συμβούλων ΕΕΠ και ΕΒΠ.
- την απουσία οποιασδήποτε μέριμνας για την  επιμόρφωση του ΕΕΠ και ΕΒΠ που εργάζεται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
               Με τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις μας καλέσαμε τους συναδέλφους μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ να μη συμμετέχουν εθελοντικά στις διαδικασίες σχηματισμού των ομάδων εργασίας για την εφαρμογή των διαδικασιών της ΑΕΕ. Οι συνάδελφοι στην συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων εφάρμοσαν τις προτάσεις και αντιστάθηκαν.
               Η κυβέρνηση με τις μεθοδεύσεις της κατέστησε «υποχρεωτική», μέσω αποφάσεων των διευθυντών, την συγκρότηση των ομάδων εργασίας. Ελέγχεται βέβαια η ορθότητα των σχετικών αποφάσεων, αφού αυτές αντίκεινται στις προηγούμενες αποφάσεις των ΣΔ.
               Σήμερα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι συγκροτηθείσες ομάδες εργασίας σε ορισμένα σχολεία αρχίζουν να λειτουργούν κατόπιν πρόσκλησης των διευθυντών.
               Έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1.      H εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών απαιτεί την γνώση των μεθόδων αποτίμησης των διάφορων παραμέτρων, γνώση που δεν παρέχεται μέχρι σήμερα στους συναδέλφους.
2.      Η πρακτική της αντιγραφής από τα κυκλοφορούντα στο διαδίκτυο παραδείγματα εφαρμογής, που εφαρμόζεται ευρέως όπως πληροφορούμαστε, είναι μια απόδειξη για την προχειρότητα και την μηδενική αποτελεσματικότητα του μέτρου της ΑΕΕ.
3.       Οι προγραμματιζόμενες ώρες συνεδρίασης της κάθε ομάδας είναι υποχρεωτικό να εντάσσονται στο εργασιακό ωράριο.
4.      Οι εκθέσεις και προτάσεις συντάσσονται και εγκρίνονται υποχρεωτικά από τον Σύλλογο Διδασκόντων.
5.      Οι εκθέσεις και προτάσεις χρειάζεται απαραίτητα να περιλαμβάνουν την καταγραφή και  βελτίωση όλων των ουσιαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην καθημερινή τους εργασία (δηλαδή την υποστελέχωση, την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, την απουσία επιμόρφωσης κ.λ.π.).

               Περαιτέρω στην κατεύθυνση της ακύρωσης των διαδικασιών ΑΕΕ, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ συντάσσεται με την απόφαση της ΑΔΕΔΥ για κήρυξη στάσεων εργασίας σε κάθε περίπτωση συνεδρίασης των ομάδων αξιολόγησης σε κάθε σχολική μονάδα.
               Για το λόγο αυτό καλούμε τους περιφερειακούς συλλόγους, με αποφάσεις των ΔΣ η Γενικών Συνελεύσεων που θα πραγματοποιηθούν άμεσα γι αυτό το σκοπό, να λάβουν αποφάσεις για δράσεις και στάσεις εργασίας που θα καλύπτουν τους συναδέλφους όπου αυτό χρειάζεται.
               Σε κάθε περίπτωση καλούμε την κυβέρνηση να αναλογισθεί τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες και να αποσύρει τις εγκυκλίους για την εφαρμογή της διαδικασίας, έως ότου πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος διάλογος για την κατάργηση της σύνδεσης της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης με την αξιολόγηση.
               Αντ αυτής προτείνουμε να προχωρήσει σε μια μορφή αξιολόγησης που θα προβλέπει ρητά μέτρα βελτίωσης των υποδομών και του στελεχικού δυναμικού της εκπαίδευσης, προς όφελος των μαθητών, χωρίς τιμωρητικές συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                Ο Γ. Γραμματέας


Στ. Καρπενησιώτης                             Δ. Αρβανίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου