Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Aνακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σχετικά με την απόπειρα της κυβέρνησης να προσλάβει στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ΕΕΠ και ΕΒΠ μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ»


Αθήνα 4 Νοέμβρη 2013

            Όπως είναι γνωστό σε όλους τους ασχολούμενους με την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή στη χώρα μας βρισκόμαστε στον 3ο μήνα της λειτουργίας των σχολείων και τα 1600 λειτουργικά κενά σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ σε όλη τη χώρα δεν έχουν καλυφθεί με αποτέλεσμα την υπολειτουργία των δομών και την ελλιπή εξυπηρέτηση των μαθητών. Η κυβέρνηση με την απόφαση της να διακόψει την κρατική χρηματοδότηση στην ειδική αγωγή δημιούργησε την ασφυκτική αυτή κατάσταση με αποτέλεσμα σήμερα να ψάχνει λύσεις αμφίβολης αποτελεσματικότητας αλλά και νομιμότητας.
            Έτσι πρόσφατα δημοσιεύθηκε η Απόφαση  Ένταξης της Πράξης "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΠ1" με κωδικό MIS 456921 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
            Σύμφωνα με την Απόφαση: «η  Πράξη προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Ν. 4152 / 2013 (ΦΕΚ107 / Α / 09-05-2013) για την κατάρτιση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Έχει ως στόχο την υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  ……….…………Αντικείμενο της Πράξης είναι η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ,σε ΚΕΔΔΥ, σε Δομές Ειδικής Αγωγής καθώς και στους Φορείς Επίβλεψης (Δ/νσεις και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης)».
            Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω η ελληνική πολιτεία επιδιώκει την υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές,  με την πρόσληψη προσωπικού με μειωμένη διάρκεια σύμβασης σε σχέση με την διάρκεια του σχολικού έτους, μειωμένη αμοιβή σε σχέση με το υπάρχον προσωπικό και βέβαια με μειωμένα προσόντα σε σχέση με το απασχολούμενο μέχρι σήμερα προσωπικό (αφού στα προσόντα οποιουδήποτε εργαζόμενου και ιδιαίτερα εκπαιδευτικού η ειδικού σημαντικό ρόλο παίζει και η προυπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο).
            Αναμένουμε από το ΥΠΑΙΘ να ανακοινώσει και τα κριτήρια με τα οποία πρόκειται να μετρήσει την επιδιωκόμενη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους μαθητές, (στα πλαίσια μάλιστα και της επιδιωκόμενης αξιολόγησης…), εκτός αν δεν ενδιαφέρει ακριβώς αυτό αλλά η ευημερία των αριθμών.
            Αναρωτιόμαστε αν πράγματι η Ευρωπαική Ένωση μέσω τέτοιων προγραμμάτων επιδοτεί την υποβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και των εργασιακών συνθηκών ιδιαίτερα σε νέους εργαζόμενους. Ακόμη θεωρούμε ότι χρειάζεται να εξετασθεί η συνταγματικότητα της ενέργειας πρόσληψης και τοποθέτησης εκπαιδευτικού προσωπικού από φορείς πλην του ΥΠΑΙΘ. Πιστεύουμε ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και ιδιαίτερα οι Αιρετοί που συμμετέχουν σ αυτά, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές και Προιστάμενοι των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, πρέπει επίσης να αναρωτηθούν για την κανονικότητα των διοικητικών αυτών πράξεων.
            Ακόμη θεωρούμε ότι και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και ομοσπονδίες θα εξετάσουν τις μελλοντικές επιπτώσεις της εκκίνησης της φάμπρικας της εκμετάλλευσης των άνεργων εκπαιδευτικών.
            Ως Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με τις νομικές και άλλες προεκτάσεις του θέματος, ώστε:
1.     Να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των συναδέλφων ΕΕΠ και ΕΒΠ που αναμένουν, όπως έχουν δικαίωμα, τον διορισμό τους μέσω των Πινάκων Υποψήφιων Αναπληρωτών που έχουν καταρτισθεί πρόσφατα σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.
2.     Να περιφρουρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/και αναπηρία στα ΚΕΔΔΥ και τις ΣΜΕΑΕ.

3.     Να συμβάλλουμε στην αποτροπή της απόπειρας εκμετάλλευσης των άνεργων νέων συνάδελφων μας, για τους οποίους πιστεύουμε ότι, ένα πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα ήταν πράγματι χρήσιμο, με την προυπόθεση της πλήρους στελέχωσης και λειτουργίας της διαγνωστικής και υποστηρικτικής υπηρεσίας η του σχολείου όπου θα ενταχθούν (ώστε να είναι σε θέση να τους παράσχει εμπειρίες και καθοδήγηση) και της παροχής ισότιμης αμοιβής για ίση εργασία, εφ όσον πρόκειται για πτυχιούχους με τα απαιτούμενα προσόντα. Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας


Στ. Καρπενησιώτης                       Δ. ΑρβανίτηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου