Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,Aθήνα 9 Νοέμβρη 2013

Α.Π. 310

                                            Προς:  - Υπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.
                                                       κο Αρβανιτόπουλο
                                                           -Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.
                                                         κο Κεδίκογλου                                                                                                                                                -  Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
                                                         κο Λολίτσα
-        Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων
κο Ε. ΖαχαράκηΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΘΕΜΑ: « Καταγγελία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. προς τον Υπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ., για την αντισυνταγματική και παράνομη χρήση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με σκοπό την πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ, μέσω ΟΑΕΔ, στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία η / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες »

            κε Υπουργέ

            Τη φετινή σχολική χρονιά επικρατεί στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη χώρα μας μια απερίγραπτη κατάσταση που την χαρακτηρίζει πλήρης έλλειψη προγραμματισμού και καμία προετοιμασία, αφού μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις υπάρχουσες ανάγκες σε προσωπικό και τις προγραμματισμένες τοποθετήσεις.
            Σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) αναγκαστήκαμε κάποια στιγμή να ανακοινώσουμε τα λειτουργικά κενά που είχε ήδη στην διάθεση της η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου. Αυτά σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ* που παραθέτουμε στο τέλος ανέρχονταν πριν τις όποιες τοποθετήσεις σε 1657 (ΕΕΠ: 1232  - EBΠ: 425).
            Επίσης επανειλημμένα με σχετικά έγγραφα μας αλλά και παραστάσεις μας στο υπουργείο, αιτηθήκαμε συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στις ευαίσθητες αυτές εκπαιδευτικές δομές των οποίων προίστασθαι, χωρίς να μας έχετε μέχρι σήμερα αποστείλει κάποια απάντηση.
            Φυσικά ως προς τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των απαραίτητων διαδικασιών και του αριθμού των πιστώσεων η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., μη έχοντας στη διάθεσή της ούτε μία πίστωση, δεν προέβη μέχρι σήμερα σε καμία επίσημη ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους. Τα πράγματα αφέθηκαν να προχωρήσουν με κάποια τυχαία η νομοτελειακή διαδικασία και… έχει ο θεός.
            Είναι χαρακτηριστικό ότι χρειάστηκε να μπεί ο Οκτώβρης για να τοποθετηθούν οι παιδαγωγοί ειδικής αγωγής και ακόμη αργότερα τοποθετήθηκαν οι εκπαιδευτικοί στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Φυσικά όχι από κρατικές πιστώσεις αλλά από προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία προβλέποταν να χρηματοδοτήσουν κυρίως καινοτόμες δράσεις σχετικές με την ενσωμάτωση μαθητών στην γενική εκπαίδευση (Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού). Τα προγράμματα βέβαια ήταν ήδη εγκεκριμμένα και οι προσλήψεις θα μπορούσαν να γίνουν έγκαιρα αλλά ποιος ενδιαφέρεται; Όπως βέβαια, κανείς από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τους συμβούλους του Ι.Ε.Π., δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την πραγματική εφαρμογή των παραπάνω καινοτόμων προγραμμάτων, που θα προετοίμαζαν την διαδικασία ένταξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε «ένα σχολείο για όλους», αυτό δηλαδή που στην πραγματικότητα χρηματοδοτεί η ευρωπαική ένωση.
            Μέχρι το τέλος Οκτώβρη δεν υπήρχε πρόβλεψη για πιστώσεις για πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ. Όταν διαπιστώθηκε επιτέλους το πρόβλημα, μετά από διαμαρτυρία μας, βρέθηκαν 300 πιστώσεις… που εντάχθηκαν, με βιαστική  τροποποίηση του σχετικού Δελτίου, επίσης στα προγράμματα ΕΣΠΑ (27/09/2013 - 2η Τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 440994 και 440995  στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».) και καλύφθηκαν «άμμεσες και επιτακτικές μόνο ανάγκες» κυρίως σε ΕΒΠ !!! Άρα παραμένουν σήμερα ακόμη 1357 λειτουργικά κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ.
            Φυσικά δεν μπορούσε με αυτές τις ελάχιστες πιστώσεις να καλυφθούν και οι ανάγκες σε ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ. Έτσι ακόμη και σήμερα παραμένουν οι υπηρεσίες διάγνωσης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών χωρίς Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό απαραίτητο για την κατά νόμο συγκρότηση των διεπιστημονικών ομάδων. Αποτέλεσμα είναι τα ΚΕΔΔΥ να μη μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις μετά και την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης (άρθρο 22 του Ν. 4186/2013), για περιορισμό του χρόνου έκδοσης γνωμάτευσης σε 45 ημέρες. Αναμένεται νέα τροποποίηση των σχετικών Δελτίων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την κάλυψη 150 θέσεων ΕΕΠ, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί όπως ξάχνοντας και ρωτώντας… μαθαίνουμε στο τέλος του Νοέμβρη.
             Όσον αφορά τα ειδικά σχολεία (δηλαδή τα ειδικά νηπιαγωγεία, ειδικά δημοτικά, ειδικά νηπιαγωγεία και δημοτικά για αυτιστικά παιδιά και για παιδιά με κινητικές δυσκολίες, εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικά γυμνάσια και λύκεια και ΤΕΕ ειδικής αγωγής για μαθητές με αυτισμό, νοητική υστέρηση, μειωμένη όραση η τύφλωση, προβλήματα ακοής, κ.ά.) αυτά αναμένουν χωρίς ελπίδα το αναγκαίο σύμφωνα με τα λειτουργικά κενά προσωπικό, για να λειτουργήσουν με πλήρες πρόγραμμα και με όλους τους μαθητές τους. Μέχρι τότε πολλοί μαθητές παραμένουν εκτός σχολείου ενώ πολλά σχολεία υπολειτουργούν. Φυσικά δεν υπάρχει καμμία πρόβλεψη για διάθεση πιστώσεων εκτός και αν…
            Εδώ πιά έχουμε τις μαγικές λύσεις, που η κυβέρνηση φαίνεται να έχει κάθε φορά στο τσεπάκι της…. Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ τη λένε και μέσα από αυτά επιδιώκει 2 σε 1: μείωση της ανεργίας και στελέχωση των υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε προσωπικό όλων των ειδικότήτων, φυσικά με δικούς της όρους.
            Έτσι πρόσφατα δημοσιεύθηκε μία ακόμη τροποποίηση προγράμματος ΕΣΠΑ, η Απόφαση  Ένταξης της Πράξης "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΠ1" με κωδικό MIS 456921 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
            Σύμφωνα με την Απόφαση: «η  Πράξη προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Ν. 4152 / 2013 (ΦΕΚ107 / Α / 09-05-2013) για την κατάρτιση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Έχει ως στόχο την υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  ……….…………Αντικείμενο της Πράξης είναι η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ,σε ΚΕΔΔΥ, σε Δομές Ειδικής Αγωγής καθώς και στους Φορείς Επίβλεψης (Δ/νσεις και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης)».
            Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω η ελληνική πολιτεία επιδιώκει την υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές,  με την πρόσληψη προσωπικού με μειωμένη διάρκεια σύμβασης σε σχέση με την διάρκεια του σχολικού έτους, μειωμένη αμοιβή σε σχέση με το υπάρχον προσωπικό και βέβαια με μειωμένα προσόντα σε σχέση με το απασχολούμενο μέχρι σήμερα προσωπικό (αφού στα προσόντα οποιουδήποτε εργαζόμενου και ιδιαίτερα εκπαιδευτικού η ειδικού σημαντικό ρόλο παίζει και η προυπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο).
            Αναμένουμε από το ΥΠΑΙΘ να ανακοινώσει και τα κριτήρια με τα οποία πρόκειται να μετρήσει την επιδιωκόμενη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους μαθητές, (στα πλαίσια μάλιστα και της επιδιωκόμενης αξιολόγησης…), εκτός αν δεν ενδιαφέρει ακριβώς αυτό αλλά η ευημερία των αριθμών.
            Αναρωτιόμαστε αν πράγματι η Ευρωπαική Ένωση μέσω τέτοιων προγραμμάτων επιδοτεί την υποβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και των εργασιακών συνθηκών ιδιαίτερα σε νέους εργαζόμενους.
            Ακόμη θεωρούμε ότι χρειάζεται να εξετασθεί η συνταγματικότητα της ενέργειας πρόσληψης και τοποθέτησης εκπαιδευτικού προσωπικού από φορείς πλην του ΥΠΑΙΘ.
            Πιστεύουμε ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και ιδιαίτερα οι Αιρετοί που συμμετέχουν σ αυτά, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές και Προιστάμενοι των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, πρέπει επίσης να αναρωτηθούν για την κανονικότητα των διοικητικών πράξεων τοποθέτησης σε σχολεία εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί από τον ΟΑΕΔ. Σημειώνουμε ότι με αυτό τον τρόπο για πρώτη φορά καταργούνται οι Πίνακες Υποψήφιων Αναπληρωτών.
            Ακόμη θεωρούμε ότι και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και ομοσπονδίες θα εξετάσουν τις μελλοντικές επιπτώσεις της εκκίνησης της φάμπρικας της εκμετάλλευσης των άνεργων εκπαιδευτικών.
            Όπως φαίνεται από όλα τα παραπάνω η κυβέρνηση, λόγω της διακοπής της κρατικής χρηματοδότησης της Ειδικής Αγωγής, προσπαθεί να λύσει τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών με τη συνεχή τροποποίηση των προβλέψεων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που έχουν εγκριθεί για συγκεκριμμένους σκοπούς από την Ε.Ε., μάλιστα κατά το δοκούν.
            Οι ανάγκες αυτές είναι πάγιες και διαρκείς, γι αυτό κάθε χρόνο το Υ.ΠΑΙ.Θ. προκηρύσσει τον σχετικό διαγωνισμό για πρόσληψη Αναπληρωτών. Η κάλυψη τους με προγράμματα ΕΣΠΑ κατά την άποψη μας, δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων, πλην ίσως της περίπτωσης της σχεδιαζόμενης για τα Χριστούγεννα… πρόσληψης προσωπικού για την στελέχωση των ΕΔΕΑΥ. Αλλά και αυτό το προσωπικό, όπως μαθαίνουμε, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των υποστελεχωμένων ΣΜΕΑΕ, που θα επιφορτισθούν και με την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και εκπαιδευτικής υποστήριξης στα γενικά σχολεία της περιοχής τους.
            Η Ομοσπονδία μας αμφιβάλλει βάσιμα για την νομιμότητα των σχετικών διοικητικών ενεργειών, όσον αφορά την χρήση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων
Καταγγέλουμε
ως αντισυνταγματική και παράνομη την χρήση τους από την κυβέρνηση και προβαίνουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με τις νομικές και άλλες προεκτάσεις του θέματος, ώστε:
1.     Να διαφυλάξουμε τα νόμιμα δικαιώματα των συναδέλφων ΕΕΠ και ΕΒΠ που αναμένουν, όπως έχουν δικαίωμα, τον διορισμό τους μέσω των Πινάκων Υποψήφιων Αναπληρωτών που έχουν καταρτισθεί πρόσφατα σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.
2.     Να περιφρουρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/και αναπηρία στα ΚΕΔΔΥ και τις ΣΜΕΑΕ.
3.     Να συμβάλλουμε στην αποτροπή της απόπειρας εκμετάλλευσης των άνεργων νέων συνάδελφων μας, για τους οποίους πιστεύουμε ότι, ένα πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα ήταν πράγματι χρήσιμο, με την προυπόθεση της πλήρους στελέχωσης και λειτουργίας της διαγνωστικής και υποστηρικτικής υπηρεσίας η του σχολείου όπου θα ενταχθούν (ώστε να είναι σε θέση να τους παράσχει εμπειρίες και καθοδήγηση) και της παροχής ισότιμης αμοιβής για ίση εργασία, εφ όσον πρόκειται για πτυχιούχους με τα απαιτούμενα προσόντα.


Καλούμε

την ελληνική κυβέρνηση και τον Υπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ. κο Κ. Αρβανιτόπουλο, να διακόψει άμεσα την παράνομη διαδικασία προκήρυξης προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού από τον ΟΑΕΔ και να αποφασίσει άμεσα την διάθεση μέσω του μόνου αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, των παραπάνω η άλλων πιστώσεων για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού ΕΕΠ και ΕΒΠ, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ όλης της χώρας.

Καλούμε

το Εθνικό Κοινοβούλιο, τα κόμματα, τους βουλευτές, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε φορέα

 που καθήκον του είναι ο έλεγχος των ενεργειών της κυβέρνησης, να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα που εκθέτουμε παραπάνω και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου με στόχο την αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεων στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς, που υφίστανται άγρια αλλαγή εργασιακών συνθηκών και πλαισίου προσφοράς των υπηρεσιών τους.


σάρωση0002
Κοιν.: - Eλληνικό Κοινοβούλιο
-        Κόμματα
-        Βουλευτές
-        ΔΟΕ
-        ΟΛΜΕ
-        ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ
-        ΕΣΑΜΕΑ
-        ΔΕΣ
-        ΕΝΕΛΕΑ
-        ΣΑΤΕΑ

* Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. - Σεπτέμβριος 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ
ΕΕΠ: 1232  - EBΠ: 425ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕ21-26
ΛΟΓΟ/
ΘΕΡ
ΠΕ23
ΨΥΧ/
ΓΟΙ
ΠΕ24
ΠΑΙΔ
ΨΥΧ
ΠΕ25
ΣΧΟΛ
ΝΟΣ
ΠΕ28
ΦΥΣ/
ΘΕΡ
ΠΕ29
ΕΡΓΟ/
ΘΕΡ
ΠΕ30
ΚΟΙΝ
ΕΡΓ
ΠΕ31
ΤΥΦΛ
ΒΑΡΥΚ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕΠ

ΕΒΠ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚ
15
15
3
7
10
10
14
0
74
20
ΑΤΤΙΚΗΣ
38
51
5
33
18
31
53
2 ΕΠ
231
140
ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ
15
11
1
0
7
10
13
0
57
12
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
24
24
0
10
10
19
21
1 ΚΙΝ
109
28
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13
12
0
7
8
8
9
0
57
13
ΗΠΕΙΡΟΥ
9
11
1
3
3
5
8
0
40
14
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
13
24
0
10
5
10
23
0
85
21
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
9
10
1
5
4
6
8
0
43
16
ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝ.
31
39
3
16
19
26
30
0
164
60
ΚΡΗΤΗΣ
23
32
4
16
21
23
29
0
148
42
ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ
25
27
2
5
7
14
21
0
101
16
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
14
21
1
12
5
14
20
0
87
25
ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
15
16
1
5
1
8
15
0
60
18
ΣΥΝΟΛΟ
219
293
22
129
118
184
264
3
1232
425