Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Βιωματικό σεμινάριο ευαισθητοποίησης στην δυναμική της ομάδας με εποπτεία


Βιωματικό σεμινάριο
ευαισθητοποίησης στην δυναμική της ομάδας με εποπτεία.
Η βιωματική εκπαίδευση προσφέρει  τρόπους μάθησης που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλου τύπου εκπαίδευση, ειδικά όσον αφορά τη συνεργασία και  το ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στον χώρο του σχολείου. Στην δυναμική της ομάδας  είναι παρούσα μια συνεχής αλληλεπίδραση  νοητικών και συναισθηματικών πλευρών του εαυτού μας με τους γύρω μας.  Στόχος είναι η συμμετοχή στην ομάδα να αποτελέσει έναν κοινό τόπο όπου, σε συνδυασμό με  την γνώση, το κάθε μέλος να ανακαλύψει τρόπους  άντλησης ικανοποίησης και αισθήματος αυτοσεβασμού, ώστε  να ανταποκρίνεται στο έργο του με επάρκεια προσφέροντας ουσιαστική αγωγή.
Σας γνωστοποιούμε  τη διεξαγωγή σεμιναρίων:
Ευαισθητοποίησης στην δυναμική της ομάδας με εποπτεία
στο Ειδικό δημοτικό σχολείο Πειραιά για παιδιά με αυτισμό
Τα σεμινάρια  γίνονται κάθε 15 ημέρες, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με 16:00, στο χώρο του Ε.Δ.Α. Πειραιά.
Συντονιστής των ομάδων  είναι ο κλινικός ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής Καρπενησιώτης Στάθης
(εκ. μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής κ Οικογενειακής Θεραπείας)
.
 Λειτουργούν οι ακόλουθες ομάδες:
-        Οι εισαγωγικές στις οποίες  μπορούν όλοι να συμμετέχουν 1-2 φορές ώστε να γνωρίσουν την λειτουργία ομάδας και την εποπτεία.
-     Ομάδες με σταθερή συμμετοχή μελών οι συναντήσεις των οποίων γίνεται σε  τακτά χρονικά διαστήματα, περίπου μία συνάντηση ανά μήνα. Προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτές τις ομάδες είναι η συμμετοχή σε κάποια εισαγωγική ομάδα.
Οι ομάδες  αποτελούνται από 15-20 άτομα και τηρείται  σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Οι αιτήσεις συμμετοχής  γίνονται δεκτές έως 2 ημέρες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.  Όταν συμπληρώνεται ο αριθμός συμμετεχόντων σε μία ομάδα, οι πρόσθετες αιτήσεις συμμετοχής   λαμβάνονται υπόψη για τη δημιουργία της  επόμενη ομάδας, η συνάντηση της οποίας θα πραγματοποιείται   15 ημέρες αργότερα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν: α) Εντύπως ,σύμφωνα με το παρακάτω έντυπο δήλωσης συμμετοχής το οποίο πρέπει να παραδοθεί από τον ενδιαφερόμενο στο Ειδικό δημοτικό σχολείο Πειραιά για παιδιά με αυτισμό, Πυθαγόρα 1 και Τζαβέλα (να μην αποσταλεί ταχυδρομικά), β) Τηλεφωνικά, στα  τηλέφωνα 210 4210089, 6974487408, 6972055513 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 11:00-12:00, Καρπενησιώτης Στάθης, Παπαδόπουλος Νίκος.).


Καρπενησιώτης Στάθης
Κλινικός ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής/
Πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ……………………………………………………………………….


ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………………………………


            ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ………………………………………………


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………………………………………………..


Προηγούμενη εμπειρία σε ομάδα-εποπτεία…………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

            ΤΗΛ…………………………………………………….

E MAIL…………………………………………………


Ο υπογεγραμμένος-η  δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω στο σεμινάριο ευαισθητοποίησης  για την δυναμική της ομάδας με εποπτεία.


          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………………….                   


ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………………………………..
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου