Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Επανακοινοποίηση στο ορθό της ενότητας 4, του πεδίου 2, της σελ.4, του εγγράφου με αρ.πρωτ: 174/26-11-2012ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, Αθήνα   www.poseepea.blogspot.gr/   poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206

                                                      Αθήνα 6/12/2012
                                                      Α.Π: 184
                                                         
                                        Προς όλους τους ενδιαφερόμενους

Θέμα: « Επανακοινοποίηση στο ορθό της ενότητας 4, του πεδίου 2, της σελ.4, του εγγράφου με αρ.πρωτ: 174/26-11-2012»

Στο με αριθμό πρωτοκόλλου 174/26-11-2012 έγγραφο μας με θέμα:« Σχετικά με τα Κ.Υ.Ε.Α.Ε, τα Σ.Δ.Ε.Υ και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ  στο υπό κατάθεση στη Βουλή σχεδίου νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α», στη σελίδα 4 και στην τετάρτη ενότητα του πεδίου 2: «Προβλήματα και στρεβλώσεις στο ρόλο και τις αρμοδιότητες Διευθυντών γενικών σχολείων-εκπαιδευτικών τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης-εκπαιδευτικών της τάξης του μαθητή» αναφέρθηκε εκ παραδρομής η φράση «και πολύ περισσότερο όταν προέρχονται από μη εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά τμήματα (βλ. εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής)».
Έτσι η συγκεκριμένη ενότητα διαμορφώνεται ως εξής: «Για δε τους Εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης, αφενός η συμμετοχή τους στην Ε.Δ.Ε.Α.Υ δεν είναι νόμιμη, αλλά ακόμα κι αν αυτό παρακαμφθεί θα αφήνουν το παιδί που στηρίζουν για να συμμετέχουν στην Ε.Δ.Ε.Α.Υ; Θα καλούνται να στηρίζουν τον εαυτό τους; Και τέλος, με ποια προσόντα και με ποια εξειδίκευση, όταν στην πλειοψηφία τους δεν είναι της Ε.Α.Ε.»


Για Το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                 Η Γ. Γραμματέας  Βούγιας Βασίλης             Κατσούλη Παναγιώτα                                          
           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου