Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ(Π.Ε.Ε.Π): ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - «Π.Ε.Ε.Π.»

Καβείρων 3, 54 352 – Θεσσαλονίκη                  Θεσ/κη     17/12/2012
                                                                            Αρ. Πρωτ.142
Τηλέφωνα:  6944631467
                    6978042337
E-mailunionpeep@gmail.com

Προς:  Τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α,    κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο

Κοινοποίηση:
      -    Υφυπουργό  ΠΑΙ.Θ.Π.Α, κ.  Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
      -     Ειδικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,                 κ. Σωτήρη Γκλαβά
-         Διευθυντή Ειδικής Αγωγής, κ.  Λολίτσα,
-          Επιτροπή  Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
-         Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, ΠΟΣΓΚΑμεΑ
-         ΔΟΕ
-         ΟΛΜΕ
-         ΠΕΣΕΑ
-         ΠΟΣΕΕΠΕΑ

  
Θέμα: Υπόμνημα σχετικά με το σχέδιο νόμου "Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας… (άρθρο 39) και άλλες προτεινόμενες αλλαγές στη δομή και διοίκηση της ειδικής αγωγής.

Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π.) είναι η επιστημονική ένωση των ειδικών παιδαγωγών στη χώρα μας, απαρτίζεται από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων που υπηρετούν σε δομές παροχής ειδικής αγωγής και διαγνωστικές μονάδες στο σύνολο της επικράτειας. Έχει συντάξει και καθιερώσει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Ειδικού Παιδαγωγού, τη σημαντικότερη ίσως σχετική πρωτοβουλία στο χώρο της εκπαίδευσης. Είχε και έχει ενεργή παρουσία με προτάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στην ειδική αγωγή με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.
Παρακολουθούμε όλοι τις τελευταίες ημέρες το κλίμα ανησυχίας και αναστάτωσης που έχει προκληθεί στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ως αποτέλεσμα πρόχειρων και αποσπασματικών νομοθετικών ρυθμίσεων που ανατρέπουν ριζικά τα δεδομένα στην Ε.Α.Ε χωρίς, όπως όλα δείχνουν, σοβαρή μελέτη και σχεδιασμό. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου η Π.Ε.Ε.Π. δε διαφώνησε με τη γενική κατεύθυνση των προτεινόμενων αλλαγών, εξέφρασε όμως σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο υλοποίησης αλλά και τη δυνατότητα  υλοποίησης των προτεινόμενων αλλαγών.
Ειδικότερα, αμφισβητήσαμε τη δυνατότητα να προχωρήσει η λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου χιλιάδων  ΕΔΕΑΥ όταν δε λειτούργησαν ουσιαστικά ούτε οι  προβλεπόμενες με το Ν. 3699/2008  ΕΔΕΑ  των ΣΜΕΑΕ. Θέσαμε ως βασική  προϋπόθεση για να λειτουργήσουν οι νέες αυτές επιτροπές την επαρκή στελέχωσή τους, με τη  σημαντική αύξηση του αριθμού των ειδικών παιδαγωγών, των ψυχολόγων   και των κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν στη εκπαίδευση. Εκφράσαμε επίσης επιφυλάξεις για τη δυνατότητα των ΣΜΕΑΕ να ανταποκριθούν στις ανάγκες μεγάλου αριθμού σχολικών μονάδων, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί το «εύρος της εποπτείας», δηλαδή ο αριθμός των σχολικών μονάδων που μπορεί να υποστηρίξει το κάθε ΣΔΕΥ. Πιστεύουμε ότι διαγνωστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως είναι τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είναι καταλληλότερες για να συντονίσουν και να υποστηρίξουν τη λειτουργία των επιμέρους διαγνωστικών –υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τα ειδικά σχολεία έχουν ως βασικό στόχο και αποστολή να υποστηρίξουν  τους μαθητές που φοιτούν σ’ αυτά κι αυτός ο ρόλος δεν πρέπει να αποδυναμωθεί.  Υπάρχουν βέβαια περιθώρια για καλύτερη και πιο ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού.
Θεωρούμε αναγκαία τη στελέχωση των δομών της Ε.Α.Ε. με ειδικευμένους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, με βασικές σπουδές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή διετή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Μέσα στο επόμενο έτος είναι απαραίτητο να γίνουν οι πρώτοι διορισμοί εκπαιδευτικών νέων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσα από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και σε περίπτωση που αυτός δεν πραγματοποιηθεί να διοριστούν εκπαιδευτικοί με βασικές σπουδές ή έγκυρες μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή με βάση την προϋπηρεσία τους. Θεωρούμε αδιανόητη την τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις Ε.Α.Ε. εκπαιδευτικών χωρίς σπουδές στην ειδική αγωγή, μόνο με σεμινάρια ή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. με προϋπηρεσία πολλών ετών σε ΣΜΕΑΕ και μπορεί να διοριστούν με νομοθετική ρύθμιση σε κενές οργανικές θέσεις, σε περίπτωση που με ευθύνη της Πολιτείας δε γίνει μέχρι το καλοκαίρι ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Στη συνέχεια να πραγματοποιείται διαγωνισμός για προσλήψεις στην ειδική αγωγή ταυτόχρονα με το διαγωνισμό για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
Η Π.Ε.Ε.Π. είναι αντίθεση στην προοπτική κατάργησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής. Με δεδομένη την ανάγκη παραπέρα ανάπτυξης και διεύρυνσης των υπηρεσιών Ε.Α.Ε. η Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής είναι ανάγκη να ενισχυθεί κι όχι να καταργηθεί ή να υποβαθμιστεί.
Οι προτεινόμενες αλλαγές  προκαλούν επίσης αβεβαιότητα για το ρόλο και  μέλλον των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Το κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον των ΚΕ.Δ.Δ.Υ συνεχίζεται εδώ κι ενάμιση χρόνο, γεγονός που υποβαθμίζει και δυσχεραίνει τη λειτουργία τους. Έμπειρα και ικανά στελέχη εγκαταλείπουν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., εξαιτίας του κλίματος ανασφάλειας που επικρατεί για το μέλλον του θεσμού. Είναι επίσης οι μόνες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τις οποίες δεν έχουν γίνει τακτικές κρίσεις/επιλογές προϊσταμένων, ενώ το έργο τους δεν έχει αξιολογηθεί ουσιαστικά ποτέ, αν και προβλέπεται η αξιολόγησή τους από το νόμο. Η λειτουργία των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί, έτσι ώστε να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές και βελτιώσεις και να αναβαθμιστεί η λειτουργία τους με ενίσχυση του υποστηρικτικού τους ρόλου. Θέλουμε να επιμείνουμε ιδιαίτερα στην ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τόσο των υφιστάμενων υπηρεσιών όσο και των νέων που θα δημιουργηθούν. Δεν είναι δυνατό σαν εκπαιδευτικό σύστημα να προχωρούμε στα τυφλά, να καταργούμε ή να ιδρύουμε υπηρεσίες  χωρίς ποτέ να αξιολογούμε τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους. 
Βασικός στόχος της επόμενης νομοθετικής ρύθμισης θα πρέπει να είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κι όχι η ικανοποίηση συντεχνιακών συμφερόντων, όπως έγινε κατά την ψήφιση προηγούμενων νόμων ή η εξασφάλιση πρόσκαιρης χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως επιδιώκεται σήμερα. Είναι θετικό να εξασφαλιστούν πόροι και από κοινοτικά προγράμματα, αρκεί να υπάρχει μελέτη και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν. Θα πρέπει επίσης ο χώρος της Ε.Α.Ε. να θωρακιστεί από την εκμετάλλευση και την ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων. Αναφέρουμε ενδεικτικά το «εμπόριο ελπίδας» με τα σεμινάρια ειδικής αγωγής το οποίο συνεχίζεται. Το φαινόμενο αυτό επεκτάθηκε τα τελευταία χρόνια και σε επίπεδο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.     
Κύριε υπουργέ, οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και αβεβαιότητα, λόγω της αποσπασματικότητας, της προχειρότητας και της έλλειψης ουσιαστικής τεκμηρίωσης κι έχουν συναντήσει την  καθολική σχεδόν αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρόλο που εμπεριέχουν και θετικά στοιχεία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσουν μεγαλύτερη αποδιοργάνωση και περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρούν να λύσουν. Για τους παραπάνω λόγους κρίνουμε αναγκαία την απόσυρση  των επίμαχων διατάξεων του άρθρου 39 και  την κατάθεση εντός τριμήνου ενός νέου σχεδίου νόμου που θα ρυθμίζει συνολικά τα θέματα της ειδικής αγωγής, μετά από συστηματική μελέτη και ουσιαστικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.


                                                     Για το Δ.Σ. της  Π.Ε.Ε.Π.
  

  Ο  Πρόεδρος     Η  Γενική Γραμματέας                                             
                 


 Δαρβούδης Αθανάσιος        Κουσουρέτα Νίκη                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου