Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ.Θ.Π.Α: "Να σταματήσει ο σχεδιασμός διάλυσης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης" (Παράσταση διαμαρτυρίας, την Τρίτη 11/12/2012 στις 12:00, στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
                                                
                                              Αθήνα  9/12/2012
                                            Α.Π: 190                     
                           
                            
         Πρός: - Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Αρβανιτόπουλο
                                   
        Κοιν: -Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Παπαθεοδώρου
                 -Γενικό Γραμματέα κο Κυριαζή
                 -Ειδικό Γραμματέα κο Γκλαβά
                 -Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κο Λολίτσα
                 -Πολιτικά Κόμματα του Κοινοβουλίου
                 -Βουλευτές της Επ/πής Μορφ/κών Υπ/σεων Βουλής
                  -Δ.Ο.Ε
                  -Ο.Λ.Μ.Ε
                  -Ε.Σ.ΑμεΑ
                  -Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ
                  -Συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων Ειδικών Σχολείων
                  -Μ.Μ.Ε

Θέμα: «Να σταματήσει ο σχεδιασμός διάλυσης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»
(Παράσταση διαμαρτυρίας, την Τρίτη 11/12/2012 στις 12:00 στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α) 
               

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

ενώ περιμέναμε από σας να μετουσιώσετε σε πράξεις τις δημόσιες δηλώσεις σας στο Κοινοβούλιο, στα Μ.Μ.Ε και αλλού, περί αναγκαιότητας αναβάθμισης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, διορθώνοντας προβληματικές καταστάσεις και εγγενή προβλήματα του συγκεκριμένου ιδιαίτερου, ευαίσθητου και τόσο σημαντικού εκπαιδευτικού χώρου, πληροφορηθήκαμε προς μεγάλη μας έκπληξη, πως στο νέο υπό κατάθεση για ψήφιση στη Βουλή οργανόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, δεν υπάρχει η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθόσον αυτή κατακερματίζεται και «τα ιμάτιά της» διασκορπίζονται σε τμήματα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την διοικητική, εκπαιδευτική, επιστημονική, ηθική, δεοντολογική και συμβολική υπόσταση της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας.

Επίσης διαπιστώσαμε πως το νέο οργανόγραμμα είναι το «παλαιό» οργανόγραμμα που είχε καταθέσει η προκάτοχός σας κα Διαμαντοπούλου για ψήφιση στη Βουλή, αλλά η διαδικασία δεν τελεσφόρησε με παρέμβαση του σημερινού Πρωθυπουργού κου Σαμαρά.

 Μεγίστη αναγκαιότητα μας ωθεί να σας υπενθυμίσουμε, πως στο οργανόγραμμα της κας Διαμαντοπούλου και συγκεκριμένα στην ενότητα της «Αναδιάρθρωσης των Περιφερειακών Δομών της Εκπαίδευσης» περιλαμβανόταν και η κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, για την οποία κατάργηση έδωσε μάχη όλη η εκπαιδευτική κοινότητα -και με τη δική σας τότε συμπαράσταση- ώστε να μην επισυμβεί.

Είναι επίσης απαραίτητο να σας επισημάνουμε πως στο κατατεθέν για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο για το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, στο άρθρο 39,  περιλαμβάνονται διατάξεις για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ίδρυση Ε.Δ.Ε.Α.Υ-Σ.Δ.Ε.Υ), διατάξεις, grosso modo, αντίστοιχες των διατάξεων του σχεδίου νόμου της κας Διαμαντοπούλου, οι οποίες καταργούσαν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ και ίδρυαν στη θέση τους Σχολικές Ενότητες( βλέπε Σ.Δ.Ε.Υ στο δικό σας ν/σ) και Ε.Δ.Ε.Α.Υ, όπως ακριβώς και στο παρόν νομοσχέδιο.

Οι δυο αυτές υπενθυμίσεις-επισημάνσεις, μας οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι προωθείται η σημερινή-εξαιρετικά πρόχειρα δομημένη- ρύθμιση, ώστε να λειτουργήσει η παράπλευρη αυτή δομή «υποστήριξης» των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες(Σ.Δ.Ε.Υ-Ε.Δ.Ε.Α.Υ), παράλληλα με την υποστηρικτική δομή των ΚΕ.Δ.Δ.Υ και σε λίγους μήνες, δηλαδή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όταν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, να αποτελέσουν τη μοναδική δομή "υποστήριξης", μιας και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ δεν θα υπάρχουν.

Και δεν θα υπάρχουν πολύ απλά γιατί δεν θα έχουν προσωπικό. Και δεν θα έχουν προσωπικό γιατί τα περισσότερα ΚΕ.Δ.Δ.Υ της χώρας στελεχώνονται με αναπληρωτές και το Μνημόνιο-όπως πανταχόθεν και παντοιοτρόπως μας το  επισημαίνουν - από του χρόνου ουσιαστικά  τους απολύει, ελαχιστοποιώντας τις προσλήψεις τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, μιας και όσες προσλήψεις μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ γίνουν θα κατευθυνθούν στη γενική εκπαίδευση, προφανώς στα υπό ίδρυση Σ.Δ.Ε.Υ και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.


Κατ αυτόν τον τρόπο, η διαχρονική αβελτηρία της Πολιτείας θα παρουσιαστεί  ως μεγίστη πρόνοια. (H οποία Πολιτεία δεν φρόντισε να θωρακίσει τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ  στα χρόνια των αθρόων -σε άλλους τομείς- προσλήψεων,  αυτόν τον τόσο κρίσιμο  θεσμό Διάγνωσης και Υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μονιμοποιώντας τους εργαζόμενους που τον στήριζαν- και τον στηρίζουν- επί πολλά χρόνια, τους αναπληρωτές). Η ένταξη δηλαδή των υπηρεσιών  διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης, υπηρεσιών τόσο κρίσιμων, για τη συνοχή της εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα, σε ένα ευκαιριακό πρόγραμμα ημερομηνίας λήξεως, όπως είναι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα παρουσιαστεί- παρουσιάζεται-ως πρόνοια, ως μέριμνα, ως αναβάθμιση.

 Μια «αναβάθμιση» που θα αποδομήσει και τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε),  γιατί οι εκπαιδευτικοί και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π),  που στελεχώνουν τις μονάδες αυτές θα υποχρεωθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις επιτροπές των σχολικών δικτύων και όχι στους μαθητές των σχολείων τους.

 Αξιότιμε κε Υπουργέ,

ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α), που θεσμικά εκπροσωπούμε το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, ουδεμία έχουμε επιλογή, πέραν της αυτονόητης, που είναι η έκφραση της πολύ έντονης αντίθεσής μας με αυτές σας τις επιλογές και της συστράτευσής μας με τους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε, με τα δίκτυα γονέων και κηδεμόνων των Ειδικών Σχολείων, με το γονεϊκό και αναπηρικό κίνημα.

Ως Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α έχουμε την επιστημονική, δεοντολογική, εκπαιδευτική μα κυρίως ηθική υποχρέωση έναντι των μαθητών μας, έναντι των γονέων τους, έναντι της εκπαιδευτικής κοινότητας, έναντι της ελληνικής κοινωνίας, να παλέψουμε να σταματήσουν οι σχεδιάσεις αυτές που θα διαλύσουν ότι έχει απομείνει από τη Δημόσια και δωρεάν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στη χώρα μας.

Γι αυτό το λόγο την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012, στις 12:00, θα βρεθούμε στο χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α όλοι μας: Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας(Δ.Ο.Ε), Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, Δίκτυα γονέων και κηδεμόνων παιδιών των Ειδικών μας Σχολείων, Σύλλογοι Επιστημόνων Ειδικής Αγωγής, Σύλλογοι αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων Πανεπιστημίων και φυσικά εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος.

Θα είμαστε όλοι εκεί  να σας συναντήσουμε για να διατρανώσουμε την αταλάντευτη αντίθεσή μας σ αυτό που πάει να επισυμβεί, και να σας καλέσουμε να παρέμβετε και να σταματήσετε αυτούς τους καταστροφικούς σχεδιασμούς.

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

έχετε ακόμα την ευκαιρία να μη συνδέσετε το όνομά σας με τη διάλυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας μας.


Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                     Η Γ. Γραμματέας           

   Βούγιας Βασίλης         Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου