Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ αρ.3054/18-11-2012) ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγκρίθηκε από το Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ και προβλέπει, σύμφωνα με το πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της περιόδου 2013-2016, περικοπές στον τομέα της υγείας. Διαβάστε προσεχτικά τις νέες αλλαγές!
Συγκρίνετε το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) με θέμα «Τροποποίηση της αριθµ. Φ.90380/5383/738/11.4.2011 (Β, 1233) Κ.Υ.Α. “Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» με τον παλιό και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε πως γίνονται μεγάλες αλλαγές στα ανώτατα αποδοτέα ποσά που περιέχονται στοπαράρτημα του Άρθρου 15 του ΕΚΠΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ∆Η – ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ – ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) και αφορούν σε αναπηρικά καθίσματα και άλλα είδη αποκατάστασης.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουν οι ασφαλισμένοι στο Άρθρο 14 (Φυσικοθεραπείες – λογοθεραπείες – εργοθεραπείες – ψυχοθεραπείες) όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε να δικαιούται κανείς φυσικοθεραπείες!
Συγκεκριμένα:
  1. Οι ασφαλισμένοι με σοβαρά κινητικά προβλήματα λόγω κακώσεων νωτιαίου μυελού και κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, ή με σκλήρυνση κατά πλάκας, πολυριζονευρίτιδα Guillain Barre, σοβαρών νόσων του Κεντρικού νευρικού συστήματος, θα πρέπει να ΜΗΝ έχουν νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης Νοσοκομείου ή Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.) ή Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.ΑΠ.) και να ΜΗΝέχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς σε Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ. – μόνο τότε δικαιούνται αποζημίωση για τις φυσικοθεραπείες τους.
  2. Επιπλέον, ορίζεται ξεκάθαρα το χρονικό περιθώριο του μόλις ενός 3μήνου από τη διάγνωση (της κάκωσης νωτιαίου μυελού, της σκλήρυνσης κατά πλάκας, του εγκεφαλικού, κ.λπ.), μέσα στο οποίο πρέπει να παραπέμπεται ο ασφαλισμένος για φυσικοθεραπεία. Αυτό σημαίνει πως αν περάσουν 3 μήνες από την πρώτη διάγνωση (της νόσου ή του ατυχήματος) και δεν έχει γίνει το αίτημα παραπομπής για φυσικοθεραπεία, τότε ο ασφαλισμένος θεωρείται «χρόνιο περιστατικό» και δεν δικαιούται φυσικοθεραπεία.
(Αναδημοσίευση:http://www.disabled.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου