Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Αλλάζουν με τροπολογία στο Μεσοπρόθεσμο διάταξη του ν.1566 για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών.


 Στα θέματα  του Υπουργείου ΠΑΙ.Θ.Π.Α, στο νομοσχέδιο για το Μεσοπρόθεσμο, που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή, το βράδυ της Δευτέρας 5 Νοεμβρίου 2012, περιλαμβάνεται η παρακάτω τροπολογία:


Στο ν. 1566/85, το στοιχείο α) της παραγράφου 1, του Κεφαλαίου Β, του άρθρου 16:

"1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης μετατίθενται :
α) για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου."

αντικαθίσταται ως εξής:
 
« Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του δημοσίου από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του υπουργού Παιδείας . Με Προεδρικό Διάταγμα , που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Παιδείας , ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπεραριθμία στο σχολείο ή στο Δήμο, τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση μεταξύ άλλων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου