Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ΤΟΥ Π.Δ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ


 Στη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» το άρθρο 32 αναφέρει:

Άρθρο 32: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Παρατείνεται για επτά (7) μήνες ακόμα η προθεσμία που τάσσει το εδ. β) της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012, (ΦΕΚ Α’86) προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τα όργανα, την διαδικασία καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , καθώς και τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Η παράταση άρχεται από την 11η Αυγούστου 2012, ότε και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσμία, και λήγει στις 10 Μαρτίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου