Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α-ΕΚΛΟΓΩΝ Υ.Σ.Ε.Ε.Π"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
                                              
                                          Αθήνα 17/10/2012
                                          Α.Π: 154

                                               Προς : Ε.Ε.Π
                                                             Ε.Β.Π


ΘΕΜΑ: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α-ΕΚΛΟΓΩΝ Υ.Σ.Ε.Ε.Π"


Συνάδελφοι
Συναδέλφισσες

Το Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α,  θα ήθελε να σας ενημερώσει για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν το Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. Συγκεκριμένα:

  •   Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η τύχη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, στην αναμενόμενη διοικητική αναδιοργάνωση της κεντρικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Με το προηγούμενο σχέδιο νόμου, το οποίο μάλιστα είχε κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, η Διεύθυνση καταργούνταν και τα τμήματά της διαχέονταν σε άλλες Διευθύνσεις, πράγμα ανεπίτρεπτο για ένα τόσο σοβαρό και σπουδαίο ζήτημα, όπως είναι η Εδική Αγωγή και Εκπαίδευση στη χώρα μας. Θολό επίσης παραμένει το τοπίο για την ύπαρξη ή όχι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, την επόμενη μέρα της αναδιοργάνωσης.
  •   Από τον Δεκέμβριο του 2012 και μετά να αναμένουμε  προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π-επτακόσιες(700) περίπου-  μέσα όμως από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα έχει τριετή διάρκεια. Έως τότε δεν υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης άλλων πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕ.Δ.Δ.Υ και των Σ.Μ.Ε.Α.Ε , δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης υποστελεχωμένες σε Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.
  •   Οι τελευταίες εναπομείνασες πιστώσεις-λιγότερες από εκατό(100)- θα διατεθούν σύντομα, για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π για παράλληλη στήριξη.
  •   Καταβάλλεται προσπάθεια από την Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, οι μεταθέσεις του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π  να διενεργηθούν τον Νοέμβριο του 2012, ταυτόχρονα με τις μεταθέσεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ακριβώς προβλέπει  ο ν.3699/2008, ο οποίος έως σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί.
  •  Θα διαγράφονται  οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π από τους πίνακες του σχολικού έτους που διανύεται , αλλά και από τους πίνακες του επόμενου σχολικού έτους, σε περίπτωση που δεν αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν απ αυτήν κατά την πορεία, όπως ορίζει η παράγραφος 17,του άρθρου 59, του ν.3966/2011.  Η διάταξη αυτή ευελπιστούμε να αλλάξει από του χρόνου, ώστε να πάψει να λειτουργεί τιμωρητικά για τους συναδέλφους, ιδίως στην τωρινή τραγική κοινωνικο-οικονομική συγκυρία.
  •   Στην απαίτηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α να υπάρξει ενιαίος πίνακας υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π από την καινούργια χρονιά, η απάντηση της Δνσης Ειδικής Αγωγής ήταν πως δεν υπάρχει προσωπικό στη Δνση να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α θα επανέλθει επί του θέματος.
  •  Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α διεκδικεί τον επανακαθορισμό, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, των προσόντων πρόσληψης Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.
  •   Τα ψηφοδέλτια για την διεξαγωγή των εκλογών του Υ.Σ.Ε.Ε.Π, θα βρίσκονται το αργότερο έως τις 26 Οκτωβρίου 2012 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν έγκαιρα οι συνάδελφοι δι αλληλογραφίας, εξαιτίας των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, λόγω του ότι η ψηφοφορία διεξάγεται στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Συνάδελφοι-ισσες,

αποτελεί ζητούμενο επιβίωσής μας, η αντίσταση που πρέπει να προβάλλουμε στην πολυδιάστατη επιχείρηση υποβάθμισης της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και επιστημονικής μας υπόστασης, αλλά και ολόκληρης της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ελλήνων. Η συσπείρωση μας αποτελεί τη μόνη ελπίδα μας. Θα επανέλθουμε με ότι νεώτερο.

Για το Δ.ΣΟ Πρόεδρος                              Η Γ. Γραμματέας  

     
Βούγιας Βασίλης                    Κατσούλη Παναγιώτα                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου