Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θ.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ, ΤΟ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π ΣΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ.           Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α
          Μαρούσι, 27-9-2012

                                                                                                                              Αρ.Πρωτ. 114639/1Η ΕΞ

ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ : Βουλευτή κ. - Ελένη Μακρή-Θεοδώρου
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)


ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 1370/6-9-2012»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1370/6-9-2012, την οποία κατέθεσε η Βουλευτής κ. Ελένη Μακρή-Θεοδώρου, σχετικά με τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ), σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Παρά τη μείωση του αριθμού νέων διορισμών για το σχολικό έτος 2012-2013 και το συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων πιστώσεων αναπληρωτών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε).
Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 563 πιστώσεις για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.).
 Για το θέμα της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Δ.Υ σας ενημερώνουμε ότι τυχόν ενέργειες θα γίνουν συγχρόνως με την αναμόρφωση του οργανογράμματος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και των Υπηρεσιών που εποπτεύονται από αυτό.


         
                                                                       Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                      
                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   
    

1 σχόλιο: