Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α:«Περί ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για την αξιολόγηση»ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr

                                                                     Αθήνα 2/10/2012
                                                                     Α.Π: 150


        Προς:   -Περιφερειακούς   Συλλόγους Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π             
                      -Μ.Μ.Ε

Θέμα: «Περί  ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για την αξιολόγηση »
Συνάδελφοι/ισσες
 Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, σε σχέση με τη δημοσιοποίηση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, υπενθυμίζει τις θέσεις της επί του θέματος (βλέπε: http://www.poseepea.blogspot.gr/2012/09/blog-post_24.html), τονίζοντας ότι προέχει η απάντηση από πλευράς Υπουργείου στα ερωτήματα και προαπαιτούμενα που θέτει η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.ΕΑ όσον αφορά στη διαδικασία και στους στόχους της αξιολόγησης του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.
 Το εν λόγω ερωτηματολόγιο έχει πρόχειρη σχεδίαση, «θολή» στόχευση  και δεν λαμβάνει υπόψη επί της ουσίας τις ιδιαιτερότητες του παρεχόμενου έργου του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στη εκπαίδευση.
 Ως εκ τούτου η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική για τη χρησιμότητα και το όφελος που θα φέρει η συμπλήρωσή του από τους/τις συναδέλφους/ισσες μας.    

Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος                               Η Γ. Γραμματέας  Βούγιας Βασίλης      Κατσούλη Παναγιώτα                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου