Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ(Π.Ε.Σ.Σ): Προτάσεις για την αξιολόγηση των εκπ/κών.

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ(Π.Ε.Σ.Σ)

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως είναι γνωστό, το ΥΠΑΙΘΠΑ έχει συγκροτήσει επιτροπή για την επεξεργασία και τη διαμόρφωση πρότασης σχετικά με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Στην επιτροπή αυτή η ΠΕΣΣ δεν συμμετέχει θεσμικά. 
Η ΠΕΣΣ είναι επί της αρχής υπέρ της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Θεωρεί όμως ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι του θέματος που πρέπει να διευκρινισθούν, δεδομένης της επί 30 και πλέον έτη ανυπαρξίας αξιολογικού συστήματος καθώς και κουλτούρας αξιολόγησης.

Η ΠΕΣΣ πιστεύει ότι οι όποιοι σχεδιασμοί πρέπει να στηρίζονται σε ένα πλαίσιο αρχών και στη κατεύθυνση αυτή ένα βασικό πλαίσιο που θέτει προς συζήτηση είναι:

Πλαίσιο αρχών
1. Γενικές Αρχές

Το εκπαιδευτικό έργο χαρακτηρίζεται από διακριτά χαρακτηριστικά σε σχέση με εκείνο των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων και γι‘αυτό απαιτείται ειδικό πλαίσιο αξιολόγησης.

Ειδικότερα:
• Η Αξιολόγηση πρέπει να έχει σκοπό τη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

• Η αξιολόγηση οφείλει να περιλαμβάνει κάθε πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος όπως π.χ.: Σχολική Μονάδα, Προγράμματα Σπουδών, Διδακτικά πακέτα, υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτική πολιτική, πόροι, επιμόρφωση αλλά και να λαμβάνει υπόψη της τις οποιεσδήποτε γεωγραφικές, ή κοινωνικοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Απαραίτητο επίσης κρίνεται να υπάρξει σύστημα Μετα‐αξιολόγησης, δηλαδή να αξιολογείται και το σύστημα αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί ώστε να βελτιώνεται στην πορεία.

• Η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, ούτε να συνδέεται με απολύσεις.

• Η αξιολόγηση οφείλει να είναι έγκυρη, αξιόπιστη, δίκαιη και αντικειμενική.

• Οι αξιολογητές θα πρέπει να είναι ιεραρχικά ανώτεροι των αξιολογούμενων.
• Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη μέσα από συγκεκριμένα και σαφή κριτήρια. Αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης η αναγκαιότητα ποσοτικής ή/και περιγραφικής αποτίμησης.

• Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης θα πρέπει να είναι γνωστά  εκ των προτέρων στον αξιολογούμενο.

• Η αξιολόγηση οφείλει να είναι συνδεδεμένη με την επιμόρφωση μέσω δύο
αξόνων.
α. Τη συστηματική περιοδική επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς
β. Τη στοχευμένη επιμόρφωση για όσους αξιολογούμενους εκπαιδευτικούς
κρίνεται αναγκαίο.
Η ευθύνη των προγραμμάτων αυτών πρέπει να ανατίθεται σε σχολικό σύμβουλο ή σχολικούς συμβούλους, αφού η επιμόρφωση αποτελεί τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του σχολικού συμβούλου, βάσει του ισχύοντος καθηκοντολογίου.
• Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής του αξιολογούμενου σε περίπτωση που θεωρεί ότι η αξιολογική έκθεση τον αδικεί και γι’αυτό απαιτείται η θέσπιση οργάνων εκδίκασης ενστάσεων των αξιολογούμενων.
2. Βασικά προαπαιτούμενα ζητήματα.
• Για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης θα πρέπει να διασφαλίζονται διακριτές διαδικασίες μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου, ώστε να μη προκύπτουν μεταξύ τους αντικρουόμενοι υπηρεσιακοί στόχοι.
• Πριν την έναρξη της εφαρμογής της αξιολόγησης απαιτείται εύλογο χρονικό
διάστημα στο οποίο:
α. Θα υπάρξει ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και τον τρόπο εφαρμογής του αξιολογικού συστήματος.

β. Θα επιμορφωθούν οι αξιολογητές για τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης.
• Η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να υπόκειται σε ποσοστώσεις διότι εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλοί επιμέρους κλάδοι με ιδιομορφίες.

Η ΠΕΣΣ θεωρεί ότι για ένα τόσο κρίσιμο θέμα όπως αυτό της αξιολόγησης, δεν πρέπει να υπάρξουν αιφνιδιασμοί και θα τοποθετηθεί σε ειδικότερα ζητήματα όταν  το ΥΠΑΙΘΠΑ δημοσιοποιήσει συγκεκριμένες θέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την οριστικοποίηση των αποφάσεων για την αξιολόγηση, κρίνουμε απαραίτητη την διαβούλευση και τη συναίνεση των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, καθώς και της ΠΕΣΣ.

2 σχόλια:

  1. "Οι αξιολογητές θα πρέπει να είναι ιεραρχικά ανώτεροι των αξιολογούμενων." Μπα; Σοβαρά; Και από τυπικά προσόντα, θα αξιολογούν απόφοιτοι διετούς ακαδημίας άτομα με διδακτορικά και πανεπιστημιακά πτυχία; Από πού προκύπτει αυτή η εξυπνάδα;

    Η ευθύνη των προγραμμάτων αυτών πρέπει να ανατίθεται σε σχολικό σύμβουλο ή σχολικούς συμβούλους, αφού η επιμόρφωση αποτελεί τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του σχολικού συμβούλου, βάσει του ισχύοντος καθηκοντολογίου. Μπα; Σοβαρά; Γιατί μόνο σε αυτούς; Για επιπλέον επιδόματα; Και τι τους κάνει πιο ικανούς για αυτό απέναντι σε άλλους; Οι ειδικοί των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για παράδειγμα τι θα γίνουν; Τα είδαμε τα μαγειρέματα και με τον περίφημο νόμο-έκτρωμα και τις τροποποιήσεις περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αν δεν αλλάξει ο τρόπος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και αν ο νέος δεν επιλέξει άτομα με γνώσεις και πείρα, καμία προσπάθεια αξιολόγησης δεν πρόκειται να προχωρήσει. Είναι τουλάχιστον αστείο η ΠΕΣΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΕ ΑΧΝΑ όταν πέρσι το καλοκαίρι γινόντουσαν τα αντισυνταγματικά "όργια" της Διαμαντοπούλου, με τα οποία έγιναν σύμβουλοι άνθρωποι με 15 μετρήσιμα μόρια (έστω και αυτά που επέτρεψαν οι "συνάδελφοι" - σύμβουλοί της), να θέλει τώρα να λειτουργήσει ως κήνσορας αξιοκρατίας. Αν θέλει μπορεί να προτείνει τα εξής: 1) Επιλογή αρχικά στελεχών ανάμεσα σε όσους/ες έχουν ματώσει μέσα στις αίθουσες και όχι αποσπασμένοι σε γραφεία, οργανισμούς, πανεπιστήμια, άδειες κλπ. (με αυστηρό έλεγχο όλων). Απαιτείται τουλάχιστον 12ετής διδακτική προϋπηρεσία (τα 5 δεν "άνοιξαν το παιχνίδι" παρά βόλεψαν τους εξαφανισμένους. 2) Εξετάσεις σε πανελλήνιο επίπεδο σε διδακτικά και διοικητικά θέματα με υψηλή βάση (πάνω από 60 στα 100). Όσοι προκριθούν και μαζί με τη βαθμολογία που θα επιτύχουν και τα μετρήσιμα (σε σύνολο και χωρίς αποκλεισμούς του είδους 1 πτυχίο=3 μόρια, 2ο=0 μόρια), να παρακόλουθήσουν ειδικό τμήμα στην Ε.Σ.Δ.Δ. Σήμερα η πρόβλεψη του 3848 είναι όσοι/ες έγιναν με τον έχοντα προβλήματα αντισυνταγματικότητας νόμο διευθυντές εκπαίδευσης ή σύμβουλοι να κάνουν λίγες ώρες (96) χωρίς εξετάσεις, ενώ οι υπόλοιποι είλωτες να δώσουν εξετάσεις (με ποσοστώσεις με τις τροποποιήσεις Κιάου) και μετά να παρακολουθήσουν 176 ώρες). Φαίνεται ότι οι πρώτοι έχουν ιδιαίτερη εξυπνάδα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτά τα όλιγα για αρχή.

    ΑπάντησηΔιαγραφή