Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Καταργείται η εντοπιότητα, παγώνουν οι εκπ/κές άδειες, αλλαγές στις μεταθέσεις και μετατάξεις των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Δείτε τις τροπολογίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%98%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου