Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για τη σκοπούμενη κατάργηση των ΚΕΔΔΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9977/12-12-1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ &
ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ &
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΑNΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-5245001,210-5228333,210-5228365,210-5245578  FAX: 210-5222112
e-mail: pab@otenet.gr                        web sitewww.pst.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 120/129
ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας                                                      Αθήνα, 03/02/2012                
 
                                                                                                     
Προς: Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
           κα Άννα Διαμαντοπούλου
 
Κοιν.: 1) Πρωθυπουργό της Χώρας
               κο Λ. Παπαδήμο
           2) Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
                κα Ε. Χριστοφιλοπούλου,
           3) Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
           4) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
               Θρησκευμάτων
               κο Β. Κουλαϊδη,
           5) Ειδικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
               Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
               κο Κοντογιάννη,
           6) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
               Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
               κο  Γ. Αλεβίζο
           7) Ε.Σ.Α.μεΑ.
           8) Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
              Ειδικής Αγωγής
           9) Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Ειδικής Αγωγής 
  
 
Θέμα: Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για τη σκοπούμενη κατάργηση των ΚΕΔΔΥ και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης για τη συζήτηση μιας σειράς εκπαιδευτικών θεμάτων που χρήζουν άμεσης επίλυσης.
 
 
Κυρία Υπουργέ,
 
 
            Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), και το σωματείο – μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.) διαμαρτύρονται έντονα για τη σκοπούμενη κατάργηση των ΚΕΔΔΥ, όπως διαφαίνεται από το άρθρο 22 του προσχεδίου νόμου για την «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης». Δηλώνουμε απερίφραστα ότι το κίνημα των τυφλών δε θα δεχτεί σε καμιά περίπτωση να οδηγηθούν οι τυφλοί μαθητές και οι μαθητές με προβλήματα όρασης από τα ΚΕΔΔΥ της στήριξης στον Καιάδα της περιθωριοποίησης και της αμάθειας.
            Τα ΚΕΔΔΥ, ακόμα και υποστελεχωμένα, όπως είναι σήμερα, προσφέρουν τεράστιο έργο για την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και για το λόγο αυτό δηλώνουμε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τη διατήρησή τους με κάθε μέσο.
            Δεν μπορεί εν ονόματι της οικονομικής κρίσης, που άλλοι δημιούργησαν και την οποία τα άτομα με αναπηρία βιώνουν με ιδιαίτερη σκληρότητα και απανθρωπιά, να επιτρέψουμε την οριστική διακοπή της διόδου των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι η βασική προϋπόθεση, τόσο για την πνευματική και ψυχική τους ανάπτυξη, όσο και για την κοινωνική τους ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση.
            Συγκεκριμένα απαιτούμε: 1) τη μη κατάργηση των ΚΕΔΔΥ και την αναβάθμισή τους με την πρόσληψη του απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού, ώστε να επιτελούν απερίσπαστα το πολύτιμο έργο τους, 2) την αναβάθμιση των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων του ενιαίου Κ.Ε.Α.Τ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 3) την ανάληψη από το Υπουργείο Παιδείας της οικονομικής δαπάνης (όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την Ειδική Αγωγή) για την επαναλειτουργία του τυπογραφείου γραφής Braille που λειτουργεί στο Κ.Ε.Α.Τ. και της υπηρεσίας ηχογράφησης και ψηφιοποίησης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων για τους τυφλούς φοιτητές, 4) την άμεση χρηματοδότηση και λειτουργία στο Κ.Ε.Α.Τ. τμήματος για την εκτύπωση με μεγεθυμένους χαρακτήρες των διδακτικών βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου στους μαθητές με προβλήματα όρασης και 5) τη χορήγηση όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών μέσων σε κάθε τυφλό ή με μερική απώλεια όρασης μαθητή, όπως γραφομηχανών Braille και laptop με το απαιτούμενο λογισμικό ανάγνωσης οθόνης.
            Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε άμεσο ορισμό συνάντησης, προκειμένου οι ως άνω προτάσεις να αναλυθούν διεξοδικά και να βρεθούν άμεσα ικανοποιητικές λύσεις.
 
 
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ.
 
     Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γενική Γραμματέας
 
 
Νικόλαος Γιαλλούρης                                                           Παρασκευή Τσαβαλιά
 
Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.
 
         Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας
 
 
      Ηλίας Μαργιόλας                                                               Γεράσιμος Μαρκέτος
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου