Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Απαγόρευση συμμετοχής των μελών του ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων σε συνάντηση φορέων κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου


Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Ηπείρου 

Ιωάννινα 27 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. πρωτ. : 1

ΠΡΟΣ: 
  1. Τον κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου (δια μέσου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας)
  2. Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής.
ΚΟΙΝ:
  1. Την κ. Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου
  2. Τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
  3. ΕΛΜΕ Ιωαννίνων
  4. Το Προεδρείο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου
  5. Τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση συμμετοχής των μελών του ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων σε συνάντηση φορέων κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου»

            Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου πραγματοποίησε την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012 συνάντηση που αφορούσε τον Τομέα Προστασίας και Αποκατάστασης ΑμεΑ και στόχο είχε τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο περιφέρειας, τον εντοπισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, καθώς και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού πρόκειται να συγκροτηθεί ένα Διεπιστημονικό Συντονιστικό Όργανο, το οποίο θα απαρτίζεται από επιστημονικούς εκπροσώπους των φορέων.
            Στη συνάντηση αυτή προσκλήθηκαν τα ΚΕΔΔΥ των Νομών της Ηπείρου, ο Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ηπείρου, το ίδρυμα “Νεομάρτυς Γεώργιος”, η ΕΛΕΠΑΠ Παράρτημα Ιωαννίνων, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΜΕΡΙΜΝΑ” – ΚΔΑΠ ΑμεΑ, οι Σύλλογοι Ατόμων – Γονέων και Φίλων ΑμεΑ, το ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Άρτας και Ν. Πρεβέζης, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης “Αγία Θεοδώρα”, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Θεσπρωτίας, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ “το εργαστήρι”. Οι προσκεκλημένοι φορείς παρακαλούνταν (με το υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 6320/234/20-01-2012  έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου)  να εκπροσωπούνται από επιστημονικό προσωπικό ή επιστημονικό συνεργάτη και να έχουν μαζί τους γραπτό υπόμνημα (που να περιλαμβάνει το σκοπό λειτουργίας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του).
            Λαμβάνοντας την πρόσκληση και αξιολογώντας την ως σημαντική και πρωταρχικής σημασίας, μέσα στα πλαίσια του Αριθ. Γ6/4494/08.11.2001 κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ (τέως ΚΔΑΥ), συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του συλλογικού διοικητικού οργάνου του ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων. Η πρόσκληση αυτή θεωρήθηκε σημαντική, γιατί εντάσσεται στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ειδικής αγωγής και την οργάνωση των υπηρεσιών των ΚΕΔΔΥ, έτσι ώστε να αποτελούν πηγή έγκυρης ενημέρωσης και πληροφόρησης για όλα τα θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης κρίθηκε ότι, ο σκοπός της συνάντησης ήταν πολύ σημαντικός γιατί τα ΚΕΔΔΥ, σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, οφείλουν να λειτουργούν ως διαμεσολαβητικό δίκτυο μεταξύ των υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας – πρόνοιας και ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, άρθρ. 11, παρ. 2).             
            Το ΚΕΔΔΥ ως συλλογικό διοικητικό όργανο αποφάσισε την συμμετοχή του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού στη συνάντηση – εφόσον δεν παρακωλυόταν η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας-  συζητήθηκαν  και  συμφωνήθηκαν τα θέματα που θα ετίθετο στο γραπτό υπόμνημα και κάποια από τα μέλη ανέλαβαν τη συγγραφή του υπομνήματος.
            Την επομένη ημέρα, τα μέλη του ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων ενημερώθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ ότι απαγορεύεται η συμμετοχή τους στη συνάντηση αυτή και ότι μόνο η ίδια θα συμμετείχε ως εκπρόσωπος του ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων και τόνισε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου.
            Στη συνάντηση αυτή, όπως αργότερα έγινε γνωστό, το ΚΕΔΔΥ Πρέβεζας και το ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας εκπροσωπήθηκαν από τους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, που εργάζονται σε αυτές τις δομές.
            Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
            Για ποιο λόγο η απαγόρευση συμμετοχής του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικού προσωπικού αφορούσε μόνο το ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων και όχι το σύνολο των ΚΕΔΔΥ που ανήκουν διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου;
            Για ποιο λόγο δεν ελήφθησαν υπόψη οι αποφάσεις της έκτακτης συνεδρίασης της Τετάρτης 25ης Ιανουαρίου 2012 του συλλογικού διοικητικού οργάνου του ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων;
            Ως Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Περιφέρειας Ηπείρου θεωρούμε άδικη, μεροληπτική και αντιεπιστημονική την απαγόρευση συμμετοχής της διεπιστημονικής ομάδας των μελών του ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων σε μια συνάντηση που αφορά την παροχή κοινωνικής φροντίδας, την ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων και που βοηθά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της διασύνδεσης και της επικοινωνίας.
            Επιπλέον, θεωρούμε ότι η συγκρότηση του Διεπιστημονικού Συντονιστικού Οργάνου μεταξύ των φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου – που ήταν ο απώτερος σκοπός της συνάντησης - αφορά άμεσα τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, όπως αυτό προκύπτει από τον Κανονισμό Λειτουργίας της υπηρεσίας. Η απαγόρευση συμμετοχής τους στη συνάντηση αποτελεί καταπάτηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων όπως προβλέπεται και αναφέρεται αυτολεξεί ( Απόφαση Γ6/4494/08.11.2001, άρθρ, 17, παρ: ι & ια): «αναλαμβάνει την επικοινωνία του ΚΕΔΔΥ με τις υπηρεσίες και τους φορείς της κοινωνικής πρόνοιας και έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες» και φυσικά δεν τιμά την προϊσταμένη αρχή.
Η ακολουθούμενη διοικητική πρακτική δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και απορίες, τις οποίες ως σύλλογος δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε παρά μόνο στα πλαίσια προχειρότητας, ανεπάρκειας και «εκ του πονηρού» σκοπιμότητας.
            Τέλος, θεωρούμε ότι ήταν αυθαίρετη και μη δημοκρατική η παράκαμψη των αποφάσεων της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΕΔΔΥ ως συλλογικού διοικητικού οργάνου και συνιστούν απαράδεκτες διοικητικές ενέργειες που δεν συνάδουν σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία.


Η πρόεδρος                                 Η αντιπρόεδρος       
       Μπίκα Χαρά                            Μπλέτσα Δήμητρα
                                                      
                

                                          
                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου