Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Επιστρέφουν τον πλεονάζοντα χρόνο με νομοθετική ρύθμιση στο νέο πολυνομοσχέδιο.

 
Λαμία 12-1-2011

Επιστρέφουν τον πλεονάζοντα χρόνο με νομοθετική ρύθμιση στο νέο πολυνομοσχέδιο.

Στο νέο πολυνομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή, «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», στην παράγραφο 3 του άρθρ. 34, καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 29 του 4024/11, το οποίο αναφέρει:" Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσμετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος." 
Δηλαδή, το "Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσμετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος." καταργείται.
Για την κατάργηση αυτής της αντισυνταγματικής και καταφανώς απαράδεκτης διάταξης, οι εργαζόμενοι δια των συνδικαλιστικών τους ενώσεων έδωσαν μάχη και την κέρδισαν.
Όμως το έκτρωμα του λεγόμενου Ένιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου παραμένει και μας καταδικάζει στη φτώχεια και στην ανέχεια. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ανατροπή αυτών των αδιεξόδων.
Καμία μάχη δεν πάει χαμένη.
Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου