Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Τι θα γίνει με την κλοπή του πλεονάζοντα χρόνου προϋπηρεσίας των Δημοσίων Υπαλλήλων;;; Τι θα γίνει με την κλοπή της προϋπηρεσίας των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών;;;

      Οι εκπαιδευτικοί, αλλά και η πλειονότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων, καταδικάστηκαν σε ατέρμονη ανέχεια και φτώχεια, με την εφαρμογή του Νέου Φτωχολογίου. Ιδίως οι έχοντες προϋπηρεσία από 21 χρόνια και κάτω  θα λαμβάνουν μισθούς-επιδόματα πρόνοιας και πλέον θα αντιμετωπίσουν πρωτογενή προβλήματα επιβίωσης. Μέσα σ όλα αυτά-κόκκοι άμμου στην έρημο της διάλυσης των πάντων- ο πλεονάζων χρόνος, των Δημοσίων Υπαλλήλων,  σε ένα μισθολογικό κλιμάκιο διαγράφεται(βλέπε:http://www.poseepea.blogspot.com/2011/11/blog-post_4272.html) και το ίδιο συμβαίνει με την προυπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.(βλέπε:http://www.poseepea.blogspot.com/2011/11/blog-post_9483.html )


Ρωτάμε λοιπόν για μια ακόμη φορά:

Τι θα γίνει με την κλοπή του πλεονάζοντα χρόνου προϋπηρεσίας των Δημοσίων Υπαλλήλων;;;

Τι θα γίνει με την κλοπή της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών;;;


Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου