Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Παροχή οδηγιών, από το Γ.Λ.Κ, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ενιαίου Μισθολογίου. Πίνακες για μισθούς -επιδόματα-υπερωρίες.

Δείτε την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/4574%CE%97-8%CE%9C%CE%98

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου