Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Ορισμός μελών της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.1 του άρθ.35 του ν. 4024/2011


Δείτε την απόφαση της Υπουργού Παιδείας κας Διαμαντοπούλου με τη σύνθεση της επιτροπής από εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/457%CE%9A9-%CE%93%CE%97%CE%91


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου