Σελίδες

Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως υποστήριξης


  Αθήνα, 31/03/2020

Αρ. Πρωτ.:14

Προς:

- Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ ΖαχαράκηΘέμα: Επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως υποστήριξης

Αξιότιμες κα. Υπουργέ και κα. Υφυπουργέ,

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κάνει σαφές ότι οι ΕΕΠ-ΕΒΠ υπερασπιζόμενοι τον ρόλο μας, θα πράξουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες  σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα μας, παρόλο που δοκιμαζόμαστε όλοι.  

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θέλει να εκφράσει, ότι σε αυτή τη φάση που για όλους μας είναι πρωτόγνωρη, ως Ομοσπονδία και σε συνεργασία με τον επιστημονικό της φορέα ΙΜΕΓΕΕ, μπορεί και δηλώνει το παρών στην επιτέλεση και χάραξη σημαντικών βημάτων για την ορθή και δεοντολογική αξιοποίηση της εξ αποστάσεως υποστήριξης. Είναι σημαντικό, τα όποια βήματα προς αυτή την επιλογή υποστήριξης να είναι μικρά, συνετά κι όσο το δυνατόν πιο σταθερά

Το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, λαμβάνουμε ως πρώτες προτεραιότητες την ασφάλεια και διατήρηση της ποιότητας, της δεοντολογίας και της καθολικής υποστήριξης όλων των εν δυνάμει ωφελούμενών μας.

Ως κατεξοχήν ανθρωπιστικές ειδικότητες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι αρκετές από τις σχολικές κοινότητες και τις οικογένειες που υποστηρίζουμε  εκτός από την υγειονομική κρίση, βρίσκονται σε οικονομική και κοινωνική κρίση. 

Τα προβλήματα στην ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία είναι γνωστά χρόνια τώρα, όμως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αποτελούν βραχνά στην υλοποίηση της όποιας καινοτομίας. Τα χαρακτηριστικότερα των προβλημάτων είναι τα εξής: α) η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης σε σχέση με άλλους τομείς, β) οι λιγοστοί μόνιμοι ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικοί στα σχολεία καθώς και στις υποστηρικτικές δομές, γ) η μη έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με συνέπεια την αργοπορία στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και δ) η ελλιπής υλική και ψηφιακή υποστήριξη των σχολείων και των μαθητών με τα αντίστοιχα υλικά για τη δυνατότητα και τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση, θα έπρεπε να είχε φροντίσει να επιλυθούν τα παραπάνω νωρίτερα ή/και στην παρούσα περίοδο,  όπως επίσης να είχε μεριμνήσει έμπρακτα για την καθολική δυνατότητα εφαρμογής της υποστήριξης, όπως θα ήταν καταρχάς η χορήγηση κατάλληλου εξοπλισμού στις οικογένειες και στο προσωπικό που δεν τον κατέχει.

Επιπροσθέτως είναι ευθύνη του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης να φροντίσει να μη μείνει κανένα παιδί και οικογένεια εκτός της εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής διαδικασίας.

Είναι σημαντικό, να δοθεί ελευθερία στο ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προς τους τρόπους υποστήριξης των μαθητών τους, καθώς σε πολλούς μαθητές ειδικών σχολείων, η χρήση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστήριξης, έτσι όπως ορίζεται στην εγκύκλιο, είναι αδόκιμη. Το γεγονός αυτό, συμβάλλει έτι περισσότερο στην αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας και εντείνει τις δυσκολίες ανταπόκρισης των μαθητών στην εκπαιδευτική και υποστηρικτική διαδικασία.  

Αποτελεί καίριας σημασίας για την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, οι εφαρμογές υποστήριξης να γίνουν με ασφάλεια και σεβασμό για τους μαθητές, τις οικογένειες, αλλά και τους ίδιους τους επαγγελματίες.

Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι από την πρώτη μέρα της προσπάθειας εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και υποστήριξης σε μαθητές και οικογένειες, εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ- ΕΒΠ, μαθητές και γονείς κάνουν μεγάλες προσπάθειες να ανταποκριθούν με διάφορα μέσα, σύγχρονα και ασύγχρονα, παρέχοντας υλικό ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Πολλοί συνάδελφοι, μας καταγγέλλουν ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και βρίσκονται αντιμέτωποι με το γεγονός ότι το σύστημα του Υπουργείου δεν ανταποκρίνεται ούτε για την απογραφή τους. Εν συνεχεία, ακόμη κι όσοι κατάφεραν να απογραφούν στο σύστημα, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στον τεράστιο φόρτο που δέχεται καθημερινά με αποτέλεσμα το προσωπικό, μαθητές και γονείς να περνούν πολλές ώρες  αναμονής μπροστά στις οθόνες των υπολογιστών. Πολλοί από τους συναδέλφους έχουν αναζητήσει και προβεί σε χρήση κι άλλων διαύλων ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επαφής με μαθητές και οικογένειες.

Ακόμη, με τον τρόπο που είναι γραμμένη η εγκύκλιος κι αυτών που απαιτούνται από τους επαγγελματίες, οι συνάδελφοι νιώθουν ότι δεν μπορούν να έχουν εγγυήσεις για τη διασφάλιση της δεοντολογίας και του απορρήτου, όπως επίσης ούτε και της διασφάλισης εγκαθίδρυσης σχέσης εμπιστοσύνης με τους μαθητές και τις οικογένειες, καθώς στις διαδικτυακές συνεδρίες αποκλείεται η δυνατότητα πραγματοποίησης τους δίχως την παρουσία των γονέων ή/και των παιδιών ανάλογα με τις ανάγκες συμβουλευτικής και υποστήριξης.

Η απομακρυσμένη συμβουλευτική (γραμμές υποστήριξης, κ.λ.π.) έχει συγκεκριμένα πρωτόκολλα που αφορούν κατά κύριο λόγο σε συνέχιση και διατήρηση ανοιχτών συμβολαίων συμβουλευτικής/υποστήριξης με σταθερά άτομα σε υποστήριξη και συμβόλαιο με εγκαθιδρυμένη σχέση εμπιστοσύνης.  Όσον αφορά τα Ειδικά Σχολεία, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό λίγο-πολύ συμβαίνει με όλο το μαθητικό πληθυσμό. Ωστόσο, στην εγκύκλιο, συμπεριλαμβάνονται και τα γενικά σχολεία, όπου εκ προοιμίου δεν έχουν εγκαθιδρυθεί σχέσεις με όλους τους μαθητές και η υποστήριξη παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε  εν δυνάμει το ΕΕΠ να έχει να κάνει με όλο το μαθητικό πληθυσμό (ΕΔΕΑΥ, πρόγραμμα ολοήμερων σχολείων, ΕΠΑ.Λ). 

Επιπλέον, οι συνάδελφοι των ΚΕΣΥ, όπως γνωρίζετε, πέρα από τις προκλήσεις για την εξ αποστάσεως υποστήριξη, βρίσκονται για αρκετές ώρες στην υπηρεσία με συγχρωτισμό ατόμων παραπάνω από το γενικώς εγκεκριμένο στις καθημερινές συνδιαλλαγές, ώστε να ανταποκριθούν στην ανάγκη στήριξης των μαθητών, των οικογενειών, αλλά και των συναδέλφων των σχολείων.

Ακόμη, είδαμε και διερωτόμαστε τους λόγους που στην  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 41070 /ΓΔ4 για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη δεν συμπεριλαμβάνεται το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Καθ’ όσον  γνωρίζετε, το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό συνεργάζεται με  το εκπαιδευτικό, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τα ίδια τα παιδιά  σε διάφορους τομείς και συμμετέχει ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων. Οι τομείς που συνεργάζονται αφορούν σε θέματα καθημερινής διαβίωσης, αυτοεξυπηρέτησης, προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, αγωγής τουαλέτας, σίτισης, ένδυσης, κινητικότητας και σε άλλα θέματα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. Συνεπώς, ζητάμε να απαντηθούν οι λόγοι διαχωρισμού του ΕΒΠ από την εγκύκλιο, προκειμένου να μην υπάρχουν ανισότητες.

Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να σας αναφέρουμε, πως ήδη πολλοί ΕΒΠ συνάδελφοι, ύστερα από οδηγίες των διευθυντών τους αλλά και ιδίων πρωτοβουλίας, έχουν επαφές με τους γονείς των μαθητών τους κι έχουν δώσει  υλικό για να εφαρμοστεί εξατομικευμένα για τον κάθε μαθητή. Επίσης, επειδή για τους περισσότερους μαθητές που υποστηρίζουν αποτελούν πρόσωπα αναφοράς, είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία με τους μαθητές τους. 

Επιπρόσθετα, στην εφαρμογή του θεσμού της εκπαιδευτικής τηλεόρασης,  όπου εκεί έχει μεγαλύτερος πληθυσμός πρόσβαση, παρακαλούμε να εντάξετε στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, ενότητα για την Ειδική εκπαίδευση.  Πολλοί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά και στα ειδικά δημόσιά σχολεία, χρειάζονται διαφορετικές και ποικίλες προσεγγίσεις που άπτονται των εξειδικευμένων γνώσεων του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Συνεπώς, ζητάμε, ΕΕΠ και ΕΒΠ, στη βάση των δικών τους επιστημονικών πεδίων, να παρουσιάζουν απλές κι εφαρμόσιμες τεχνικές με στόχο τη στήριξη των γονέων ως προς τη διαχείριση των δυσκολιών που βιώνουν οι ίδιοι και τα παιδιά.

Είναι σαφές ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη, χρησιμοποιείται από το ΥΠΑΙΘ ως προσπάθεια αντιμετώπισης αναστολής των πλήρων λειτουργειών σχολείων και εκπαιδευτικών-υποστηρικτικών δομών. Το πώς αυτή θα είναι δόκιμη αποτελεί ζητούμενο.

Κατανοούμε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών, αλλά θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να πράξει για το πραγματικό όφελος των ωφελούμενων κι όχι για το ίδιον status quo

Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση βλέπουμε δυστυχώς  μια μερίδα του τύπου να στοχοποιεί τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση και να φέρνει στο προσκήνιο σενάρια που υπονόμευουν το έργο μας δημιουργώντας ένα εκρηκτικά διχαστικό κλίμα.

Το Υπουργείο θεωρούμε πως πρέπει να στηρίξει όλους τους εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικούς λειτουργούς του.

Από την πλεύρα μας στηρίζαμε, στηρίζουμε και θα στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον μαθητικό πληθυσμό και τις οικογένειες τους και ζητάμε να αρθούν τα πάσης φύσεως εμπόδια, είτε πρόκειται για τεχνικής φύσεως ζητήματα, είτε για εσκεμμένες επιθέσεις που στόχο έχουν να αποδυναμώσουν την προσπάθεια που καταβάλλουμε .

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου απαντήσεις στα ερωτήματα των μελών μας, διευκρινήσεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων για όλες τις ειδικότητες και για όλα τα προγράμματα και την αποδοχή συνεργασίας με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και το ΙΜΕΓΕΕ,

Ζήταμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να πάρει σαφή θέση για την κλιμακούμενη επίθεση απο μερίδα του τύπου και να αναλάβει δημόσια τις ευθύνες της για την υπολειτουργία του δικτύου .

Ζητάμε δημόσια δήλωση για την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των αποδοχών μας.

Ζητάμε δημόσια δήλωση και πράξεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και των ΚΕΣΥ για τη σχολική χρονιά 2020-2021, με πιστώσεις ανάλογες των πραγματικών αναγκών του μαθητικού πληθυσμού, με σκοπό την πλήρη υποστήριξη και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους που υπάρχουν, θα προκύψουν ή θα αναδυθούν στην πορεία της πανδημίας. Ένα πλήρες και δυνατό σύστημα εκπαίδευσης και υποστήριξης είναι την παρούσα περίοδο πιο αναγκαίο από ποτέ!

Ζητάμε από την πολιτική να προβαίνει σε διάλογο με τα επίσημα συνδικαλιστικά όργανα, όπως η ΠΟΣΕΕΠΕΑ πριν το σχεδιασμό πολιτικών αποφάσεων για το ΕΕΠ ΕΒΠ, διότι με τις προτάσεις μας μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά σε αυτό.

Εκφράζουμε τη βούληση να δράσουμε με ζήλο και σθένος για την αντιμετώπιση των αναγκών των καιρών! Δείχνουμε πρόθεση και αγωνιζόμαστε για τις ανάγκες, μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών λειτουργών αλλά και της ίδιας της κοινωνίας!

Ως Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ εκφράζοντας το σύνολο των ΕΕΠ-ΕΒΠ απευθύνουμε αισθήματα ευγνωμοσύνης σε όλους αυτούς που αγωνίζονται ως εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας.