Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος- Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων σχετικά με το σχέδιο νόμου για τα Κ.Ε.Σ.Υ (ΚΕΔΔΥ)


Αποτέλεσμα εικόνας για παιδοψυχιατρικη εταιρεια ελλαδων

Η Παιδοψυχιατρική́ Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων επίσημο θεσμικό́ όργανο των Ελλήνων Ψυχιάτρων Παιδιού́ και Εφήβου, πληροφορήθηκε για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι με το σχέδιο νόμου οι αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό, θεωρούμε ότι αποτελεί προτεραιότητα τους η ανίχνευση η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών, η ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς επίσης και η υποστήριξη των μαθητών στην προσαρμογή τους στο σχολικό πλαίσιο. Σε μαθητές που εγείρονται ερωτήματα που αφορούν στη ψυχική τους υγεία ή την ύπαρξη ψυχοπαθολογίας, τότε χρειάζεται παραπομπή για περαιτέρω αξιολόγηση στις διασυνδεόμενες υπηρεσίας υγείας. Ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στην παρούσα φάση είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν με το βέλτιστο τρόπο στο ρόλο τους. 
Επειδή με το εν λόγω σχέδιο νόμου τίθενται ζητήματα που αφορούν στη ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων (ψυχοκοινωνικές ανάγκες, ψυχοκοινωνική στήριξη, συνεργασία των δομών με τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα) είμαστε στη διάθεση των αρμόδιων φορέων για περαιτέρω συνεργασία και πιστεύουμε ότι η συνεισφορά́ της Π.Ε.Ε.-ΕΝΩ.ΨΥ.Π.Ε. θα αποβεί́ σημαντική́ για τον λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας με σκοπό την βέλτιστη υποστήριξη των μαθητών που έχουν ανάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου