Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

«Παραίτηση προσωρινού αναπληρωτή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου