Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                              
                                                                               
                                                                            ΑΘΗΝΑ,02 /09/2017
                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 152
                                                                                                    
                                                                                                                  ΠΡΟΣ
               -Τους Περιφερειακούς Συλλόγους
                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με αφορμή τα αιτήματα των μελών της για μια σειρά από ζητήματα (ενδεικτικά αναφέρονται οι μόνιμοι διορισμοί, οι συνάφειες των μεταπτυχιακών, ο ενιαίος πίνακας, η παιδαγωγική επάρκεια, η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα κ.α.) θα ήθελε να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα οι απόψεις αυτές να κατατίθενται μέσα από συλλογικές «ζυμώσεις» και αποφάσεις συνελεύσεων των κατά τόπους Περιφερειακών Συλλόγων.
            Γι’αυτό καθίσταται αναγκαία η έγγραφή όλων μας (μονίμων και αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.) και η τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής συνδρομής μας στους Περιφερειακούς Συλλόγους προκειμένου η φωνή μας να δυναμώσει στα επίσημα θεσμικά όργανα.
            Μέσα από τις συνελεύσεις των Περιφερειακών συλλόγων όλα τα «φλέγοντα» ζητήματα των κλάδων μας θα μπορούσαν να τεθούν σε διαβούλευση και με δημοκρατικό και πλειοψηφικό τρόπο οι αποφάσεις τους  να τεθούν υπόψη της Ομοσπονδίας προκειμένου να προβεί στην προώθησή τους στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.
Τα «προσωποπαγή» αιτήματα και οι προσωπικές απόψεις αν και είναι θετικό να διατυπώνονται, εντούτοις έχουν υποκειμενική χροιά και διάσταση και δεν αντιπροσωπεύουν πάντοτε το συλλογικό καλό ούτε προασπίζουν το επιστημονικό κύρος των κλάδων μας.
Τέλος, θα προτείναμε προκειμένου να γίνει μια κεντρική συλλογή των αιτήμάτων σας όσον αφορά πιθανές αστοχίες και αδικίες που έχουν παρατηρηθεί σε σχέση με τις συνάφειες των μεταπτυχιακών αλλά και όσους έχουν πρόβλημα με τις προϋπηρεσίες τους ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση με το Α.Σ.Ε.Π. και τις Π.Δ.Ε. να κατατίθενται τεκμηριωμένα και εγγράφως στο e-mail της Ομοσπονδίας (poseepea@yahoo.gr) για να είναι πιο εύκολη τόσο η καταγραφή όσο και η περαιτέρω προώθησή τους στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς σε συνεργασία με τους αιρετούς Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. & Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.


Με εκτίμηση,


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου